Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 7, 10.  októbra 2007

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

85. -    Uznesenie o udelení  Osobitného verejného uznania Obce  Báčsky Petrovec na rok 2007,
86. -    Uznesenie o ustálení predbežného návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území  Miestneho spoločenstva  Maglić a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,
87. -    Uznesenie o používaní mena a symbolov (erbu a zástavy) Obce Báčsky Petrovec,
88. -    Uznesenie o zakladaní a vydávaní  informatívneho mesačníka Obce  Báčsky Petrovec  NAŠA  REČ,
89. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k novelizácii Programu hospodárenia  VKP  Progres  Báčsky Petrovec  na rok 2007,
90. -    Zásady komasácie  v  k.o.  Maglić.

pdf.png

Prevzať