Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 7, 12.  mája 2008

O    B    S    A   H

I.    OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA  BÁČSKY  PETROVEC

56. -    Rozhodnutie o ustálení konečného počtu voličov v Obci Báčsky Petrovec,
57. -    Správa o výsledkoch volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách, ktoré sa konali 11. mája 2008,

II.    VOLEBNÁ KOMISIA VOLEBNEJ JEDNOTKY
7 – BÁČSKY PETROVEC

58. -    Správa o výsledkoch volieb poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách, ktoré sa konali 11. mája 2008  podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 – Báčsky Petrovec,
59. -    Rozhodnutie o opätovnom hlasovaní za voľbu poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 – Báčsky Petrovec,
60. -    Kandidátna  listina pre opätovné  hlasovanie  (druhé kolo) na voľbu poslanocov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 – Báčsky Petrovec.