Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 7, 
29. septembra 2014

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

112. - Uznesenie druhej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2014,
113. - Uznesenie o vynesení Plánu generálnej regulácie osady Maglić,
114. - Uznesenie o začiatku prác na sanácii depónie komunálneho odpadu v Báčskom Petrovci,
115. - Uznesenie o začiatku prác na sanácii depónie komunálneho odpadu v Hložanoch,
116. - Uznesenie o začiatku prác na sanácii depónie komunálneho odpadu v Kulpíne,
117. - Uznesenie o začiatku prác na sanácii depónie komunálneho odpadu v Maglići,
118. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
119. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o založení Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec,
120. - Uznesenie o subvencovaní trov prepravy žiakov a študentov s bydliskom v Obci Báčsky Petrovec,
121. - Uznesenie o štvrtej novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území Obcе Báčsky Petrovec,
122. - Uznesenie o sieti Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
123. - Rozhodnutie o udelení Ceny obce Báčsky Petrovec na rok 2014,
124. - Rozdelenie o udelení Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2014,
125. - Rozdelenie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2013,
126. - Rozhodnutia o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2014,
127. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Informačného strediska Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci na rok 2014,
128. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému plánu práce Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec na pracovný rok 2014/2015,

- KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V OBCI BÁČSKY PETROVEC

129. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2015.
 
Prevzať tuná: