Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 7, 24. júna 2010

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
35. - Uznesenie o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2010,
36. - Uznesenie o Záverečnom účte rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2009,
37. - Uznesenie o neangažovaní nezávislej externej audítorskej inštitúcie pre audit záverečného účtu rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2009,
38. - Uznesenie o vypracovaní plánu podrobnej regulácie turistického a športovo-rekreačného komplexu,
39. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode užívacieho práva k poľnohospodárskemu pozemku v štátnom vlastníctve v prospech Obce Báčsky Petrovec,
40. - Uznesenie o schválení Dohody o spolupráci mesta Nový Sad a obcí Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin a Vrbas vo formovaní regiónu pre riadenie komunálneho odpadu,
41. - Uznesenie o novelizácii Uznesenie o pracovnom čase pohostinských a obchodných objektov, remeselníckych dielní a objektov pre usporadúvanie zábavných hier,
42. - Uznesenie o úhrade za ochranu a zveľadenie životného prostredia na území Obce Báčsky Petrovec,
43. - Uznesenie o pristúpení k s.r.o. Oblastná rozvojová asociácia Báčka, Nový Sad,
44. - Uznesenie o schválení Dohody o medziobecnej spolupráci v realizácii projektu Formovanie a školenie medziobecného pracovného tímu pre kontrolu a zníženie straty vody v regióne Južná Báčka,
45. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
46. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
47. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
48. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
49. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
50. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
51. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka,
52. - Rozhodnutie o vrátení mandátu výborníkovi Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec,
53. - Rozhodnutie o vrátení mandátu výborníkovi Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec,
54. - Rozhodnutie o vrátení mandátu výborníkovi Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec,
55. - Rozhodnutie o vrátení mandátu výborníkovi Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec,
56. - Rozhodnutie o vrátení mandátu výborníkovi Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec,
57. - Rozhodnutia o voľbe zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,
58. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
59. - Rozhodnutie o uvoľnení členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
60. - Rozhodnutie o voľbe nových členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
61. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
62. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
63. - Rozhodnutie o uvoľnení riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
64. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
65. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Pravidlám o úhradách pre prácu predsedu a zástupcu, členov komisie a ich zástupcov v prácach komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec, tajomníka komisie, členov podkomisií, odborných pracovných telies a iných osôb angažovaných v postupe komasácie,
66. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2010,
67. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2010,
68. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2010,
69. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce a Plánu príjmov a výdavkov Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2010,
70. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci na rok 2010,
71. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia VKP Progres Báčsky Petrovec na rok 2010,
72. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Rady pre mladých,

II. ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY

73. - Rozhodnutie o nevypracovaní Strategického odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu podrobnej regulácie turistického a športovo-rekreačného komplexu.

Prevzať
Úradný vestník č. 7 - 2010