Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 8, 02.  júna 2008

O    B    S    A   H

I.    VOLEBNÁ KOMISIA VOLEBNEJ JEDNOTKY
7 – BÁČSKY PETROVEC

61. -    Správa o výsledkoch opätovného hlasovania na voľbu poslanca do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách, ktoré sa konali 25. mája 2008 podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 – Báčsky Petrovec,
62. -     Rozhodnutie o zrušení výsledkov opätovného hlasovania – druhé kolo na voľbu poslanca do Zhromaždenia AP Vojvodiny  a o opätovnom hlasovaní – druhé kolo na volebnom mieste č. 6 – Hložany 6, Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina, Ul. Ľudovíta Dudka b.č., Hložany,
63. -    Rozhodnutie o zrušení Rozhodnutia o zrušení výsledkov opätovného hlasovania – druhé kolo na volebnom mieste č. 6 – Hložany 6, Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina, Ul. Ľudovíta Dudka b.č., Hložany,
64. -    Rozhodnutie o opätovnom hlasovaní – druhé kolo na volebnom mieste č. 6 – Hložany 6, Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina, Ul. Ľudovíta Dudka b.č., Hložany,
65. -    Kandidátna  listina pre opätovné  hlasovanie  (druhé kolo) na voľbu poslanca do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 – Báčsky Petrovec na volebnom mieste č. 6 – Hložany 6, Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina, Ul. Ľudovíta Dudka b.č., Hložany,

II. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

66. -    Rozhodnutie o úhrade osobám angažovaným v uskutočňovaní obrany pred krupobitím.

pdf.png

Prevzať