Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 8, 9.júla 2010

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

74. - Uznesenie o opatreniach na ochranu poľnohospodárskeho pozemku, poľných ciest a kanálov pred poľnou škodou a organizovanie poľnej stráže na území Obce Báčsky Petrovec,
75. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
76. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka,
77. - Rozhodnutie o uvoľnení členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
78. - Rozhodnutie o uvoľnení členov Školského výboru Základnej školy Jana Amosa Komenského v Kulpíne,
79. - Rozhodnutie o uvoľnení členov Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
80. - Rozhodnutie o uvoľnení členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
81. - Rozhodnutie o uvoľnení členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
82. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
83. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jana Amosa Komenského v Kulpíne,
84. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
85. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
86. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
87. - Rozhodnutie o uvoľnení úradujúceho riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac Maglić,
88. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac Maglić,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

89. - Program ochrany a zveľadenia životného prostredia na rok 2010,
90. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport,
91. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre oblasť kultúry,
92. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre financovanie činností mimovládnych organizácií. 

Prevzať tuná:
Úradný vestník č.8 - 2010