Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 8, 8. júna 2012
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

48. - Rozhodnutie o potvrdení mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky  Petrovec,
49. - Rozhodnutie o vypršaní mandátu na funkcii predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
50. - Rozhodnutie o voľbe predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
51. - Rozhodnutie o vypršaní mandátu na funkcii zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
52. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky  Petrovec,
53. - Rozhodnutie o vypršaní mandátu na funkcii tajomníka Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec,
54. - Rozhodnutie o ustanovení tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

55. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/46-2012,
56. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/73-2012,
57. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/92-2012,
58. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/93-2012,
59. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/106-2012.

Prevzať:
Úradný vestník č. 8 - 2012