Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 9, 16.  novembra 2007

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

95. -    Uznesenie o zakladaní Verejného  podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec v dôsledku vymazania ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
96. -    Uznesenie o ustálení návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území  Miestneho  spoločenstva Maglić na obdobie 01.01.2008 – 31.12.2012   a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,
97. -    Rozhodnutie o uvoľnení  dvoch členov  Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka  Báčsky Petrovec,
98. -    Rozhodnutie o vymenovaní dvoch nových členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
99. -    Rozhodnutie o uvoľnení člena Komisie pre udelenie Ceny obce a Osobitného verejného uznania Obce  Báčsky Petrovec,
100. -    Rozhodnutie o uvoľnení predsedu a členov  Komisie pre udelenie Ceny obce  a  Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec,
101. -    Rozhodnutie o novelizácii  Rozhodnutia o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Maglić,
102. -    Rozhodnutie o uvoľnení predsedu  Rady pre medzinacionálne vzťahy,
103. -    Rozhodnutie o  poskytovaní súhlasu k  Pravidlám  o  úhradách pre prácu predsedu  a  členov  Komisie pre  uskutočnenie postupu  komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec  – k. o.  Maglić,  tajomníka komisie, členov podkomisií, odborných  pracovných  telies a iných osôb angažovaných v postupe komasácie.