Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 9, 16.  júna 2008

O    B    S    A   H

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

67. -    Uznesenie o potvrdení mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
68. -    Uznesenie o ustanovení výkonných orgánov Obce Báčsky Petrovec,
69. -    Rozhodnutie o voľbe predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
70. -     Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
71. -    Rozhodnutie o ustanovení tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
72. -    Rozhodnutie o voľbe predsedu Obce Báčsky Petrovec,
73. -    Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
74. -    Rozhodnutie o voľbe členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
75. -    Rozhodnutie o voľbe členov Mandátno-imunitnej komisie Zhromaždenia obce,
76. -    Rozhodnutie o voľbe členov  Komisie pre štatutárne otázky, organizáciu a normatívne akty Zhromaždenia obce,

I.  OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA
  BÁČSKY PETROVEC

77. -    Správa o uskutočnených voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (11. mája 2008).