Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 9, 27. novembra  2009. god.

S A D R Ž A J

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

128. -    ODLUKA o raspisivanju javnog  oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog  zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac 
    I
    OGLAS za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.