Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 9, 15. decembra 2011

 
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
91. - Uznesenie o rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2011,
92. - Uznesenie o zmene Uznesenia o vypracovaní Plánu generálnej regulácie Báčskeho Petrovca – sídla jednotky lokálnej samosprávy,
93. - Uznesenie o zmene Uznesenia o zlaďovaní Územného plánu Obce Báčsky Petrovec so Zákonom o plánovaní a výstavbe,
94. - Uznesenie o založení Múzea vojvodinských Slovákov,
95. - Uznesenie o organizácii a fungovaní civilnej ochrany na území Obce Báčsky Petrovec,
96. - Uznesenie o schválení Regionálneho plánu nakladania s komunálnym odpadom pre Mesto Nový Sad a obce Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Beočín, Žabalj, Srbobran, Temerín a Vrbas,
97. - Rozhodnutie o odvolaní z funkcie člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
98. - Rozhodnutie o voľbe členky Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
99. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov,
100. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,
101. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Múzea vojvodinských Slovákov,
102. - Rozhodnutie o utvorení odbornej Komisie pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku v Obci Báčsky Petrovec,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

103. - Rozhodnutie o odvolaní náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
104. - Rozhodnutie o ustanovení náčelníka Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
105. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy


Prevzať:
Úradný vestník č. 9 - 2011