Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 9, 9. júla 2012
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

60. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
61. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
62. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
63. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
64. - Rozhodnutie o vypršaní mandátu na funkcii predsedu Obce Báčsky Petrovec,
65. - Rozhodnutie o voľbe predsedu Obce Báčsky Petrovec,
66. - Rozhodnutie o vypršaní mandátu na funkcii zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,
67. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,
68. - Rozhodnutie o vypršaní mandátu na funkcii členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
69. - Rozhodnutie o voľbe členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
70. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre administratívno-mandátne otázky.

Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 9 - 2012