Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 1 
16. januára 2018

O   B   S   A  H

 

I. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

1. - Rozhodnutie o utvorení Interrezortnej komisie pre hodnotenie potrieb dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého na území Obce Báčsky Petrovec,

 

II. INTERREZORTNÁ KOMISIA PRE HODNOTENIE POTRIEB
DODATOČNEJ VZDELÁVACEJ, ZDRAVOTNEJ ALEBO
SOCIÁLNEJ PODPORY DIEŤAŤA, ŽIAKA A DOSPELÉHO
NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

2. - Rokovací poriadok Interrezortnej komisie pre hodnotenie potrieb dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého na území Obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník č.1 2019


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih