Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 2
06. marca 2019

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

3. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

4. - Uznesenie o zmene Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch,

5. - Uznesenie o úhradách za užívanie verejných priestranstiev na území obce Báčsky Petrovec,

6. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2019,

7. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

8. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

9. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/281-2018,

10. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/282-2018,

11. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/283-2018, 

12. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/284-2018,

13. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/286-2018,

14. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/287-2018,

15. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/43-2019,

16. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/44-2019,

17. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/45-2019,

18. - Program monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2019-2020,

19. - Program sledovania kvality povrchových vôd na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2019-2020.


Úradný vestník č.2 2018