Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 

ÚRADNÝ VESTNÍK
Obce Báčsky Petrovec

Číslo: 9

OBSAH

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

92. Uznesenie o novelizácii Uznesenia o lokálnych administratívnych poplatkoch a úhradách za služby, ktoré koná Obecná správa,

93. Uznesenie o druhoch predpisov, ktoré vynáša Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, pre ktoré je záväzná verejná rozprava a postupe a spôsobe realizácie verejnej rozpravy,

94. Uznesenie o Obecnej rade rodičov Obce Báčsky Petrovec pre školský rok 2018/2019,

95. Uznesenie o nadviazaní spolupráce medzi Obcou Báčsky Petrovec, Republika Srbsko a Obcou Yeri, Cyperská republika,

96. Rozhodnutie o zmenách Rozhodnutia o vymenovaní členov Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci.

 

Prevzať:

Úradný vestník 9 2018