Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 10, 
03. august 2012
 
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

71. - Uznesenie o konsolidovanej účtovnej závierke rozpočtu Obce Báčky Petrovec za rok 2011 so Správou o realizácii Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec v roku 2011;
72. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
73. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
74. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvolenej výborníčky,
75. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvolenej výborníčky,
76. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre hospodárstvo,
77. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre hospodárstvo,
78. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre spoločenské činnosti,
79. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre spoločenské činnosti,
80. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre predpisy,
81. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre predpisy,
82. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,
83. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,
84. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre podania a sťažnosti,
85. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre podania a sťažnosti,
86. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre nájom stavebného pozemku,
87. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre nájom stavebného pozemku,
88. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre plány,
89. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre plány,
90. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre udelenie Cena obce a Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec,
91. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre udelenie Cena obce a Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec,
92. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre odovzdanie a prebranie funkcie,
93. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre odovzdanie a prebranie funkcie;
94. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre administratívno-mandátne otázky,
95. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre rozpočet a financie,
96. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti a ochranu životného prostredia.

 

Prevzať tuná: