Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 2, 24. február 2014

OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
 
5. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2014,
6. - Uznesenie o prvej novelizácii Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
7. - Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o stanovení úhrady za úpravu stavebného pozemku,
8. - Uznesenie o vypracovaní Plánu generálnej regulácie pre osadu Maglić,
9. - Rozhodnutie o odvolaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
10. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
11. - Rozhodnutie o odvolení úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
12. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
 
II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
 
13. - Rozhodnutie o rozdelení prostriedkov združeniam,
 
III. OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC
 
ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY
 
14. - Rozhodnutie o nevypracovaní strategického odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu generálnej regulácie pre osadu Maglić.
 
Prevzať tuná: