Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 8, 
04. december 2014
 
OBSAH
 
I.ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
 
130. - Uznesenie Právnom zastupiteľstve Obce Báčsky Petrovec,
131. - Uznesenie o zrušení Uznesenia o začatí postupu scudzenia nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
132. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o Cene obce a iných verejných uznaniach Obce Báčsky Petrovec,
133. - Uznesenie o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec (prečistený text),
134. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o I. novelizácii Štatútu Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec,
135. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, 
136. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, 
137. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, 
138. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
139. - Rozhodnutie o zániku mandátu členky Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, 
140. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec, 
 
II.OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
 
141. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/183-2014,
142. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/183a-2014,
143. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/192-2014,
144. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/243-2014,
145. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/244-2014,
146. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/245-2014,
147. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/246-2014,
148. - Rozhodnutie o úhrade osobám angažovaným na uskutočnení protiľadovcovej ochrany, 
149. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/260-2014,
150. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/261-2014,
151. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/262-2014,
152. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/263-2014,
153. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/264-2014,
154. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/265-2014,
155. - Rozhodnutie o prvej zmene Rozhodnutia o rozdelení prostriedkov určených financovaniu manifestácií, ktoré svojou kvalitou prispievajú k afirmácii umeleckej a kultúrnej tvorby a k zachovaniu tradícií a obyčajov prostredia,
 
 
III.NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC
156. - Pravidlá o organizácii rozpočtového účtovníctva.
 
Prevzať tuná: