Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 9, 
30. decembra 2014
 
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

158. - Uznesenie o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2015;
159. - Uznesenie o zmenách Uznesenia o lokálnych administratívnych poplatkoch a úhradách za služby ktoré koná Obecná správa,
160. - Uznesenie o utvorení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,
161. - Uznesenie o založení Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec (prečistený text),
162. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić na rok 2015,
163. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec na rok 2015,
164. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
165. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

166. - Uznesenie o znížení poplatku za úpravu stavebného pozemku hospodárskemu subjektu s.r.o. Bapex, spoločnosť s ručením obmedzeným pre výrobu, výstavbu a obrat, Báčsky Petrovec,
167. - Uznesenie o znížení poplatku za úpravu stavebného pozemku hospodárskemu subjektu VPD Zlatno zrno, všeobecné poľnohospodárske družstvo pre poľnohospodársku výrobu, obchod a služby, Hložany,
168. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/158-2014,
169. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/159-2014,
170. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/160-2014,
171. - Rozhodnutie o použití prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/161-2014,
172. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/288-2014,
173. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/289-2014,
174. - Rozhodnutie o použití prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/306-2014,
175. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/290-2014,
176. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/291-2014,
177. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/292-2014,
178. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/293-2014,
179. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/294-2014,
180. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/295-2014,
181. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/296-2014,
182. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/297-2014,
183. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/298-2014,
184. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/299-2014,
185. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/300-2014,
186. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/301-2014,
187. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/302-2014,
188. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/303-2014,
189. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/304-2014,
190. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/305-2014,
191. - Rozhodnutie o prvej zmene Rozhodnutia o rozdelení prostriedkov určených pre oblasť kultúry,
192. - Rozhodnutie o prvej zmene Rozhodnutie o rozdelení rozpočtových prostriedkov určených pre spolufinancovanie programov a aktivít humanitárneho, kultúrno-osvetového, invalidného a náboženského charakteru a iných programov a aktivít významných pre Obce Báčsky Petrovec, ktoré realizujú mimovládne organizácie,
193. - Rozhodnutie o prvej zmene Rozhodnutia o spolufinancovaní programov, ktoré počas roka 2014 realizujú športové organizácie, registrované ako združenia v súlade so Zákonom o športe,

III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

194. - Rozhodnutie o udelení peňažnej odmeny za Naj fotografiu,
195. - Rozhodnutie o udelení peňažnej ceny útechy za účasť na súbehu za Naj fotografiu.

 
Prevzať tuná: