Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
V súlade s článkom 116 body 1 a 117 odsek 4 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, číslo 11/2008, 4/2009 а 14/2013) zasielam Vám pozvanie na verejnú rozpravu , ktorá sa uskutoční 17. 12. 2013 (v utorok) vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6 v Báčskom Petrovci (na I. poschodí) so začiatkom o 19,00 hodine, kde bude prezentovaný a odôvodnený

- predbežný návrh Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2014.

Vyzývame Vás, aby ste sa aktívne zúčastnili verejnej rozpravy ohľadom tohto dôležitého normatívneho aktu Obce Báčsky Petrovec, ktorý by sa mal schváliť na XVI. zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.
S úctou,

P R E D S E D A 
ZHROMAŽDENIA OBCE
Dr. Rajko Perić, dipl.ecc., v.r.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy