Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Kontakt adresy a telefóny verejných podnikov a ustanovizní

USTANOVIZNE


SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO Báčsky Petrovec,

Kollárova č. 2
Tel. 780-040
Riaditeľka: VIERA KRSTOVSKI, master učiteľka
JLIB_HTML_CLOAKING
svdivadlo.wix.com/divadlo


KNIŽNICA ŠTEFANA HOMOLU Báčsky Petrovec, 

Národnej revolúcie č. 9
Tel. a fax: 781-335
Úradujúca riaditeľka: ANNA SPEVÁKOVÁ, prof. slovenského jazyka
JLIB_HTML_CLOAKING


DOM ZDRAVIA BÁČSKY PETROVEC 

Báčsky Petrovec, M.Tita č. 6
Tel. 780-094, 194, 780-124, fax 780-524
Riaditeľka: ANNA BOLDOCKI  ILIĆ, lekárka všeobecného lekárstva
www.dzbackipetrovac.rs
JLIB_HTML_CLOAKING


STREDISKO PRE SOCIÁLNU PRÁCU OBCE BÁČSKY PETROVEC

Báčsky Petrovec, Národnej revolúcie č. 7,
Tel. a fax: 780-057
Riaditeľka: BILJANA DRAKULIĆ, dipl. sociologička
JLIB_HTML_CLOAKING


TURISTICKÁ ORGANIZÁCIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

M.Tita č. 4-6
Tel. a fax: 780-478, 782-953
Riaditeľ: JÁN  PAVLIS,  prof. telesnej  výchovy
www.turizambackipetrovac.rs 
JLIB_HTML_CLOAKING


MÚZEUM VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

M.Tita č. 4-6
Tel.: 781-377
Riaditeľka: ANKA SÉČOVÁ-PINTÍROVÁ, dipl. etnologička-antropologička
www.muzeumslovakov.rs 
JLIB_HTML_CLOAKING


KOMUNÁLNE PODNIKY:

 

VKP PROGRES BÁČSKY PETROVEC pre komunálno-bytové práce

Báčsky Petrovec, Národnej revolúcie č. 5
Tel. a fax. : 780-278 riaditeľ, 782-450 tajomník, 782-453 účtovníctvo, 782-451 dom smútku, 782-452 vodovod
Riaditeľ: LJUBOMIR  KABIĆ,  dipl.právnik
http://www.jkpprogres.rs

JLIB_HTML_CLOAKING

SP KBP KOMUNALAC MAGLIĆ pre komunálno-bytové práce
Maglić, Maršala Tita 46,
Tel. a fax : 785-185
Riaditeľ: DUŠKO ILIĆ, dipl.ecc.

JLIB_HTML_CLOAKING


GLOAKVALIS , S.R.O., HLOŽANY pre komunálno-bytové práce
Hložany, Maršala Tita 58,
Tel. 788-012
Riaditeľ: BRANISLAV HUĎAN
JLIB_HTML_CLOAKING


VZDELÁVANIE:


GYMNÁZIUM JÁNA KOLLÁRA Báčsky Petrovec
XIV. VÚSB č. 12
tel. a fax: 780-167, 780-326, 781-970
Riaditeľka: Anna Medveďová
www.jankollar.org
JLIB_HTML_CLOAKINGJLIB_HTML_CLOAKING


ŽIACKY DOMOV Báčsky Petrovec 

Fyzkultúrna 15
Tel. a fax: 781-844, 781-845
Úradujúci riaditeľ: PAVEL TURAN  


ZÁKLADNÉ ŠKOLY


JÁNA ČAJAKA Báčsky Petrovec 

Sládkovičova č. 2
Tel. a fax: 780-039, 781-370
Riaditeľka: Vlasta Werleová
www.jancajak.org
JLIB_HTML_CLOAKING


JÁNA ÁMOSA KOMENSKÉHO Kulpín
Maršala Tita 102
Tel. a fax: 2287-013 raditeľka, 2700-110 tajomník, 2286-013 účtovníctvo
Riaditeľka: Jovanka Zimová
JLIB_HTML_CLOAKING
jak.edu.rs


JOZEFA MARČOKA DRAGUTINA Hložany

Jozefa Marčoka b.č.
Tel. a fax: 788-014
Riaditeľka: Katarína Zimová
JLIB_HTML_CLOAKING
jmdragutin.edu.rs


ŽARKA ZRENJANINA Maglić 

I.L.Ribara 13
Tel.: 785-009, fax: 785-636, 785 - 878 riaditeľ
Riaditeľka: Darinka Milanović
JLIB_HTML_CLOAKING
zarzrenjanin.edu.rs


PREDŠKOLSKÁ USTANOVIZEŇ:


PU VČIELKA

Báčsky Petrovec
Jarmočná b.č.
Tel. a fax.: 780- 189, 782-029
Riaditeľka: Zuzana Pašićová
JLIB_HTML_CLOAKING
www.vcielka.rs

Hložany
Jozefa Marčoka b.č.
Tel. a fax.: 788-452

Maglić
I.L.Ribara č. 11
Tel. a fax: 785-239 

Kulpín
Školská č. 50
Tel. a fax.: 786-143