Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Členovia Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec sú:

1.SRĐAN STOJANOVIĆ z Maglića, Đuru Salaja č. 2,
pre oblasť: poľnohospodárstvo,

2.ALEKSANDAR NAKIĆ z Kulpína, Maršala Tita č. 88,
pre oblasť: spoločenské činnosti;

3.ONDREJ BOVDIŠ z Báčskeho Petrovca, Gregora Tajovského č. 17,
pre oblasť: hospodárstvo, komunálne činnosti a lokálna infraštruktúra;

4.JANA ZABUNOV z Báčskeho Petrovca, Ruda Hrubíka č. 6,
pre oblasť: cestovný ruch, obchod, ubytovacie a gastronomické služby a rodová rovnosť,

5.GAVRA GOVORČIN z Kulpína, Republiková č. 6,
pre oblasť: bojovnícke a sociálne otázky.