Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predseda ZO:
Dr. JÁN JOVANKOVIČ

(zvolený na ustanovujúcom zasadnutí ZO uskutočnenom dňa 21.08.2020)

Zástupca predsedu ZO:
Dr. JÁN ŠUĽAN
(zvolený na ustanovujúcom zasadnutí ZO uskutočnenom dňa 21.08.2020)

Tajomník ZO:
PAVEL  SEVERÍNI,  master právnik
(ustanovený na  XIV. zasadnutí  ZO uskutočnenom dňa 29.09.2021)

I. ZOZNAM VÝBORNÍKOV ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC (POLITICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ A POTVRDENIE MANDÁTOV VÝBORNÍKOV)

- z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ – PRE NAŠE DETI

1. Ján Šuľan, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
2. Tatiana Vujačić, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
3. Branislav Kozarov, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
4. Branislav Huďan, Hložany - mandát potvrdený 21.08.2020
5. Dragica Pejković, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
6. Veroslava Sľúka Cerovsky, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
7. Lazar Popadić, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
8. Dragan Krčmar, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
9. Jelena Ninković, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
10. Željko Bosančić, Maglić - mandát potvrdený 18.09.2020
11. Momčilo Gagić, Kulpín - mandát potvrdený 18.09.2020

- z volebnej listiny IVICA DAČIĆ – SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SSS)

12. Ján Jovankovič, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
13. Rajko Perić, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
14. Tatiana Nosáľ, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 29.01.2021

- z volebnej listiny VOJVODINSKÝ FRONT – ZJEDNOTENÍ ZA DEMOKRATICKÝ BÁČSKY PETROVEC (LIGA SOCIÁLNYCH DEMOKRATOV VOJVODINY, VOJVODINSKÁ STRANA, SPOLU ZA VOJVODINU)

15. Ján Čáni, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020

- z volebnej listiny JEDNOTNÉ SRBSKO – MIROSLAV ČEMAN ČEPSI

16. Miroslav Čeman, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
17. Srđan Ilijevski, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
18. Nemanja Pojužina, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
19. Jarmila Balážová, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
20. Ondrej Fekete, Hložany - mandát potvrdený 21.08.2020
21. Darko Stojanović, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
22. Miroslav Stupavský, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
23. Anna Stojanović, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
24. Karolina Chalupka, Kulpín - mandát potvrdený 18.09.2020

- z volebnej listiny NESTRANÍCKI A ZJEDNOTENÍ OBYČAJNÍ ĽUDIA

25. Martina Martinko Sabolčki, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020

 

 

II . VÝBORNÍCKE SKUPINY UTVORENÉ PRI ZHROMAŽDENÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. Srbská pokroková strana – vedúca výborníckej skupiny: Dragica Pejković, zástupca vedúcej výborníckej skupiny: Željko Bosančić, členovia výborníckej skupiny: Ján Šuľan, Tatiana Vujačić, Branislav Kozarov, Branislav Huďan, Veroslava Sľúka Cerovsky, Lazar Popadić, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Momčilo Gagić.


2. Socialistická strana Srbska – vedúci výborníckej skupiny Rajko Perić, zástupca vedúceho výborníckej skupiny Nebojša Marušić, člen výborníckej skupiny Ján Jovankovič.

3. Jednotné Srbsko – Dragan Marković Palma - vedúci výborníckej skupiny: Nemanja Pojužina, zástupca vedúceho výborníckej skupiny: Srđan Ilijevski, člen výborníckej skupiny: Darko Stojanović.

III. STÁLE PRACOVNÉ TELESÁ ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC A ICH ČLENOVIA

1. Komisia pre administratívno-mandátne otázky: Dragica Pejković – predsedníčka, Ondrej Fekete, Nebojša Marušić (zvolení na II. zasadnutí ZO dna 21.08.2020);
2. Komisia pre hospodárstvo, urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti a ochranu životného prostredia: Čedomir Stojanović, Vuk Vučenović, Daniela Chalupka, Borislav Marinković, Ondrej Fekete, Ján Jovankovič, Tatiana Nosáľ (zvolení na III zasadnutí ZO dňa 18.09.2020);
3. Komisia pre rozpočet a financie: Lazar Popadić, Samuel Šuľan, Dragica Pejković, Miroslav Čeman, Branislav Cesnak, Nebojša Marušić, Ján Jovankovič (zvolení na III. zasadnutí ZO dňa 18.09.2020);
4. Komisia pre spoločenské činnosti: Jelena Stojković, Ivana Ožvát, Aleksandar Ljubobratović, Stefan Marjanović, Aleksandra Králik (zvolení na III. zasadnutí ZO dňa 18.09.2020);
5. Komisia pre predpisy, podania a sťažnosti a pre odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov: Tatiana Vujačić - predsedníčka, Veroslava Sľúka Cerovsky - zástupkyňa predsedníčky, Branislav Kozarov, Nemanja Pojužina, Michal Sič (zvolení na II. zasadnutí ZO dňa 21.08.2020, resp. na XI. zasadnutí ZO dňa 26.05.2021);
6. Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery: Lazar Popadić, Branislav Huđan, Dragan Krčmar, Rajko Perić, Ivan Zabunov (zvolení na II. zasadnutí ZO dňa 21.08.2020);
7. Komisia pre plány: Milan Anušiak - predseda, Jan Pažitnai, Miroslav Častven, Jan Varga Nebojša Stojisavlјević, Jamušakov M. Ljudmila, Kordić S. Zoran (zvolení na IV. zasadnutí ZO dňa 09.10.2020).
8. Komisia pre uznania: Andrejka Rakočević, Jelena Ninković, Katarina Melegova Melichova, Jasmina Kovačević, Marko Preradović (zvolení na III. zasadnutí ZO dňa 18.09.2020);
9. Komisie pre otázky nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce: Ivana Vezmar, Andrej Štefanides, Rastislav Pavlov, Jan Meleg, Zoran Bjekić (zvolení na III. zasadnutí ZO dňa 18.09.2020);
10. Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec: Dušan Rašeta – predseda, Pavel Severíni – zástupca predsedu, Mária Hricová – členka, Milina Kišgeciová – zástupkyňa členky, Maja Speváková – členka, Zdenka Tomanová – zástupkyňa členky, Soňa Ďurišová – členka, Samuel Šuľan – zástupca čleky, Kristína Peškir – členka, Vlastislav Šproch – zástupca členky, Martina Martinko Sabolčki – členka, Daniela Čelovská – zástupkyňa členky, Branislav Kuštra – člen, Miroslav Zorňan – zástupca člene, Jasna Cerovská – členka, Alena Milijić – zástupca členky, Branislav Kevensky – zástupca člena, Mirko Bogdanović – zástupca člena, Martin Nosál – člen, Mariena Stankovićová Kriváková – zástupkyňa člena, Jana Kopčoková Ganiová – zástupkyňa člena, Vladimir Kovačević – člen, Ján Čáni – zástupca člena, Zoran Bjekić – člen, Irena Ilić – členka, Ján Dubovský – zástupca členky, Milina Labátová – členka, Vinka Marjanović – zástupkyňa členky, Ján Huďan – člen, Samuel Snida – zástupca člena, Rastislav Labát – tajomník, Ana Demrovská – zástupkyňa tajomníka (zvolení na XXXII. sednici SO-e, dňa 29.11.2019);
11. Komisia pre uskutočnenie súbehu na voľbu  riaditeľov  verejných podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec: Andrejka Rakočević – predsedníčka, Dušan Rašeta – člen, Daniela Chalupka – členka, Gavra Govorčin – člen, Nebojša Riatić – člen, (vymenovaní na III. zasadnutí ZO dňa  18.09.2020, resp.  na XII. zasadnutí ZO dňa  18.06.2021); 

IV. OSOBITNÉ PRACOVNÉ TELESÁ ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. Rada pre mladých: Tatjana Šukić, Soňa Ďuriš, Miljana Adamović, Pavel Pavljinji, Andrea Haška, Jasmina Kovačević, Stefan Marjanović (zvolení na III. zasadnutí ZO 18.09.2020);
2. Rada pre rodovú rovnosť: Ana Horvátová, Ján Lomen, Ivana Vezmar, Jarmila Balážovaá Marina Šandor, Suzana Preradović, Stefan Jelačić (zvolení na III. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.09.2020).
3. Rada pre zdravie obce Báčsky Petrovec Dr. Tatiana Deman Javorník, Anna Medovarská, Anna Greksa, Valéria Fabian Potfaj, Anna Moravek, Zdenka Toman, Anna Laćarak, Dragica Jovišević, Isidora Golubović (vymenovaní na V. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 06.11.2020).
4. Rada pre sledovanie uplatnenia etického kódexu: Borislav Cakić, Jaroslav Andrášik, Katarína Melegová-Melichová - predsedníčka, Zdenko Horvát, Jaroslav Makiš (zvolení na VIII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 01.02.2013);
5. Rada pre medzinacionálne vzťahy Branka Štrba (predstaviteľka Srbov), Miloš Bekić (predstaviteľ Srbov), Katarína Melegová-Melichová (predstaviteľka Slovákov), Dr. Samuel Čelovský (predstaviteľ Slovákov), Tatiana Vujačić - predsedníčka (predstaviteľka Slovákov), Dragan Dražić - zástupca predsedníčky (predstaviteľ Chorvátov), Miroslav Necić (predstaviteľ Rómov), Anna Medveďová (predstaviteľka Maďarov) (zvolení na 9. zasadnutí ZO 28.12.2016, resp. na 17. zasadnutí ZO 22.12.2017).
6. Obecná rada rodičov na školský rok 2020/2021 Ján Brna – predstaviteľ RR Gymnázia Jána Kollára, Jana Kopčok Gániová – zástupkyňa predstaviteľa RR Gymnázia Jána Kollára, Ljiljana Stošić – predstaviteľka RR ZŠ Jána Čajak, Maja Dýr - zástupkyňa predstaviteľky RR ZŠ Jána Čajaka, Daniela Čelovská - predstaviteľka RR ZŠ Jána Amosa Komenského, Anna Peťkovská - zástupkyňa predstaviteľky RR ZŠ Jána Amosa Komenského, Miroslav Pagáč - predstaviteľ RR ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, Vladimír Sudiský - zástupca predstaviteľa RR ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, Marija Antonijević - predstaviteľka RR ZŠ Žarka Zrenjanina, Jelena Petković – zástupkyňa predstaviteľky RR ZŠ Žarka Zrenjanina, Viera Krstovská - predstaviteľka RR PU Včielka, Hana Pavlová - zástupkyňa predstaviteľky RR PU Včielka (vymenovaní na V. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 06.11. 2020).
7. Komisia pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev Obce Báčsky Petrovec: Predrag Bojanić – predseda, Jaroslava Čáni Jević – zástupkyňa predsedu, Milana Đukić – členka, Dragan Krčmar – zástupca členky, Dragan Baranji – člen, Stefan Marjanović – zástupca člena, Kristina Benka Stojisavljević – tajomníčka, Vinka Marjanović – zástupkyňa tajomníčky (vymenovaní na III. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.09.2020).
8. Druhostupňová komisia pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev Obce Báčsky Petrovec: Pavel Severíni – predseda, Nemanja Miljević – zástupca predsedu, Milena Krstić – členka, Ana Demrovská – zástupkyňa členky, Aleksandra Kralik – členka, Bojana Ilišević – zástupca člena, Jasmina Varga – tajomníčka, Mária Kováč Kyseľa – zástupkyňa tajomníčky (vymenovaní na III. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.09.2020, resp. na XI. zasadnutí ZO dňa 26.05.2021);
9. Rada pre verejnú bezpečnosť obce Báčsky Petrovec: Jasna Šproh – predsedníčka, Ján Jovankovič – zástupca predsedníčky, Zuzana Tárnoci, Vukašin Ivanišević, Dr. Ana Boldocky Ilić, Biljana Drakulić, Tatiana Cerovsky, Mária Lovreová, Jarmila Vrbovská, Ondrej Bovdiš, Marica Stojanović, Branislav Huďan, Miroslav Čeman (zvolení na III. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.09.2020).
10. Obecný štáb pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec: Jasna Šproh – veliteľka, Srđan Simić – zástupca veliteľky, Nikola Govorčin - náčelník štábu, Ana Boldocky Ilić, Jaroslav Ušjak, Milan Štrba, Tatiana Cerovsky, Ondrej Bovdiš, Dušan Rašeta, Vukašin Ivanišević, Srđan Stojanović, Duško Lukač, Duško Ilić, Tatjana Zabunov, Biljana Drakulić, Ján Tordaji, Tatiana Milina Turanová, Nedeljko Nedeljković, Jarmila Vrbovská, Zdenka Dudić, Milina Grňová, Miloš Krstovski, Darinka Milanović, Anna Laćarak, Jan Jovankovič (ustanovení na III. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.09.2020, resp. na VI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 04.12.2020).

 

V. DOČASNÉ PRACOVNÉ TELESÁ ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. Komisia pre vypracovanie Ročného programu ochrany, úpravy a užívania poľnohospodárskeho pozemku v Obci Báčsky Petrovec: Srđan Simić – predseda, Boško Bogunović – zástupca predsedu, Samuel Šuľan – člen, Ana Demrovská – členka, Miroslav Beník – člen, Jelena Žagrić – členka, Jaroslava Čáni Jević – členka, Ondrej Bovdiš – člen (zvolení na III. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.09.2020);

2. Komisia pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec - k.o. Maglić: Borivoj Čurčić - predseda, Anna Struhárová - zást. predsedu, Petar Stanić - člen, Marija Šević - zást. člena, Milorad Jeličić - člen, Slavoljub Ninković - zást. člena, Aurela Šimudvarac-Luči - členka, Miroslava Červená - zást. člena, Mile Nišić - člen, Mića Soleša - zást. člena, Vinka Marjanović - členka, Kosta Ilić - zást. člena, Pavel Pálenkáš - člen, Krsto Jovanović - zást. člena (vymenovaní na XXVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 26. 02. 2007 a na XXVII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 02. 04. 2007);

3. Komisia pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec - k.o. Kulpín: - Pavel Severíni -  zást. predsedníčky, Slavoljub Ninković - člen (prideľovateľ), Srboljub Orlović - zást. člena, Petar Stanić - člen, Ján Čapeľa - zást. člena, Aurela Šimudvarac-Luči - členka, Miroslava Červená - zást. členky, Branislav Cesnak - člen, Ján Chalupka - zást. člena, Ján Trpinský - člen, Vladimír Zima - zást. člena, Stevan Kolarski - člen, Miroslav Stupavský - zást. člena (vymenovaní na XIX., XLII., XXVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.12.2009,  21.03.2012, 27.03.2019, resp. 17.10.2019).

4. Komisia pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec - k.o. Báčsky Petrovec: Pavel Severíni – predseda, Jaroslava Čáni Jević – zástupkyňa predsedu, Miodrag Jakimovski – člen (prideľovateľ), Ďuro Galamboš – zástupca člena (pomocník prideľovateľa), Ján Trpka – člen, Srboljub Orlović – zástupca člena, Ján Triaška – člen, Michal Dorča – zástupca člena, Miroslava Červená – členka, Maja Červenáková – zástupkyňa členky, Vladimir Sýkora – člen, Pavel Tordaji ml. – zástupca člena, Gabriel Paulíny – člen, Miroslav Demrovský – zástupca člena, Daniel Spevák – člen, Ján Varga – zástupca člena, Janko Labát – člen, Ján Ušiak – zástupca člena (vymenovaní na XVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 30.12.2013, na  XXIX. zasadnutí ZO,  zasadnutí, ktoré sa konalo 25.09.2015, na XXX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 27.11.2015,  na VII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 26.10.2016, na XVI.  zasadnutí ZO,  ktoré sa konalo 29.11.2017,  na XXI. Zasadnutí ZO, ktoré sa konalo  19.09.2018 resp. na V. zasadnutí, ktoré sa konalo 06.11.2020);

5. Komisia pre uskutočnenie postupu verejnej dražby prenajímania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve: Nebojša Marušić – predseda, Maja Spevák – členka, Pavel Severíni – člen, Jasmina Anušić – členka, Nemanja Popadić – člen, Jelena Žagrić – členka, Dr. Rajko Perić – člen, Ľuboslav Hataľa – člen (vymenovaní na III. resp. XIV. zasadnutí ZO, ktoré sa konali 18.09.2020).

VI. RIADITELIA VEREJNÝCH PODNIKOV, USTANOVIZNÍ, ORGANIZÁCIÍ A SLUŽIEB, KTORÝCH ZAKLADATEĽ JE OBEC BÁČSKY PETROVEC

 

VIERA KRSTOVSKÁ, master učiteľka  - riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla Báčsky Petrovec (vymenovaná na 22. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 31.11.2018 na obdobie  štyroch rokov odo dňa vymenovania);

ANNA SPEVÁKOVÁ, prof. slovenského jazyka  a literatúry - riaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci (vymenovaná na XX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo  20.07.2018 na obdobie  štyroch rokov odo dňa vymenovania);

- TATJANA ZABUNOV, dipl. inž. poľnohospodárstva – úradujúca riaditeľka VJK Progres v Báčskom Petrovci (vymenovaná na III. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.09.2020, po vymenovanie riaditeľa na základe uskutočneného súbehu a najdlhšie na obdobie jedného roka odo dňa vymenovania);

- ANNA  LAĆARAK , vychovávateľka  predškolskej výchovy a vzdelávania - riaditeľka Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci  (vymenovaná rozhodnutím Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja, č. 119-01-00067/2020-07/351  zo 14.10.2020, do funkcie nastúpila 17.10.2020);

BILJANA DRAKULIĆ, dipl. psychologička –  riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec (vymenovaná na XV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 22.09.2017, na obdobie štyroch rokov odo dňa vymenovania);

- NEBOJŠA  MARUŠIĆ,  master ekonóm – riaditeľ Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec (vymenovaný na XII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.06.2021 na obdobie 4 rokov odo dňa  vymenovania);

- DUŠKO ILIĆ, dipl. ekonóm  -  úradujúci riaditeľ Verejného  podniku Komunalac, Báčsky Petrovac (vymenovaný na XIV.  zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.09.2021,  na obdobie 6 mesiacov odo dňa vymenovania);

- ANKA SÉČOVÁ -  PINTÍROVÁ, dipl. etnologička - antropologička - riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov (vymenovaná na XVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.11.2017, na obdobie štyroch rokov odo dňa vymenovania).

 

VII. ČLENOVIA SPRÁVNYCH – ŠKOLSKÝCH A DOZORNÝCH RÁD VEREJNÝCH PODNIKOV, USTANOVIZNÍ A ORGANIZÁCIÍ, KTORÝCH ZAKLADATEĽ JE OBEC BÁČSKY PETROVEC

 

- Členovia Správnej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci: Ana Horvátová, Milana Ðukić, Vladimír Huďan, Milota Struhárová, Stanislava Valentíková (vymenovaní na VI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 04.12.2020);

- Členovia Dozornej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci: Anna Bovdišová, Daniel Huďan,  Olina Dorčova (vymenovaní na VI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 04.12.2020);

- Členoviа Dozornej rady JKP Progres, Báčsky Petrovec v konkurze: Dragica Pejković - predsedníčka, Ivan Zabunov, Predrag Bojanić  (vymenovaní na III. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.09.2020),

- Členoviа Dozornej rady JKP Komunalac, Báčsky Petrovec: Andrejka Rakočević – predsedníčka, Zoran Bjekić, Ana Divjak (vymenovaní na III. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.09.2020),

- Členovia Správnej rady divadla Slovenské vojvodinské divadlo - Slovačko vojvođansko  pozorište v Báčskom Petrovci:  Zdenka Tomanová – predsedníčka, Aleksandra  Bovdišová,  Anna Vidová, Ondrej Bovdiš, Ondrej Mištec (vymenovaní na VI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 04.12.2020),

- Členovia Dozornej rady divadla Slovenské vojvodinské divadlo - Slovačko vojvođansko  pozorište v Báčskom Petrovci: Mária Hricová - predsedníčka, Ľuboslav  Hataľa,  Miroslava Blažićová (vymenovaní na VI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 04.12.2020),

- Členovia Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov: Jaroslav Miklovic, Marjan Karavla, Iva Vukić, Jana Zabunov,  Darko Valentík  (vymenovaní ma IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 09.10.2020),

- Členovia Dozornej rady Múzea vojvodinských Slovákov: Vierka  Struhárová – predsedníčka, Ana Andrejić, Daniel Spevák (vymenovaní ma IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 09.10.2020),

- Členovia Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci:  Dušan Govorčin - predseda, Zoran Bjekić, Ján Lomen, Valeria Potfaj Fabian, Ana Šimovičová (vymenovaní na IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 09.10.2020, resp. V. zasadnutí, ktoré sa konalo 06.11.2020),

- Členovia Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci: Nebojša Marušić – predseda,  Soňa Ďuriš,   Anđelka Savulјić (vymenovaní na IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 09.10.2020, resp. V. zasadnutí, ktoré sa konalo 06.11.2020),

- Členovia Správnej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec Ondrej Bovdiš - predseda, Dragan Baranјi, Stefan Jelačić, Ľudovit Dudok, Momčilo Gagić (vymenovaní na IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 09.10.2020, resp. V. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 06.11.2020, resp. X. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 24.03.2021, resp. XI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 26.05.2021, resp. na XII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.06.2021),

- Členovia Dozornej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec: Daniel  Spevak - predseda,  Saša Peťkovský, Čedomir Stojanović  (vymenovaní na IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 09.10.2020, resp. V. zasadnutí, ktoré sa konalo 06.11.2020, resp. V. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 06.11.2020, resp. X. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 24.03.2021),

- Členovia Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci: Dr. Anna Makišová, Dr. Samuel Čelovský, Andrejka Rakočević, Saška IlićJana Lačok, Tatiana Topolská, Jaroslav Grňa, Jana Kopčoková Ganiová, Anna Agarská (vymenovaní na XIX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 12.06.2018, resp. na XXX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 10.10.2019, resp. na XII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.06.2021),

- Členovia Školského výboru ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci: Milinka Krajčíková, Ján Benda, Vlasto Petráš, Anka Séč-Pintír, Vesna Zućnović, Maja Dýr, Zdenka Toman, Ján Lomen, Kristina Peškir (vymenovaní na XII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.06.2021),

- Členovia Školského výboru ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne: Dr. Goran Milinkov, Mirjana Kosovac,  Jaroslav Peťkovský,  Natália Širková,  Veroslava Sľúková-Cerovská, Anna Koruniaková, Radoslav  Kolarski, Danuška Galádiková, Radmila Radanović (vymenovaní na XIX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 12.06.2018,  resp. na XXXI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 17.10.2019, resp. na XIV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.09.2021),

- Členovia Školského výboru ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch: Zuzana Kukučková, Martina Pagáčova, Anna Dorčová, Jasminka Činčurákova-Galambošová, Vlastislav Benka, Vesna Zahorec, Anna Zahorcová, Ján Hansman, Siniša Stanivuk (vymenovaní na XIX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 12.06.2018, resp. na XII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 18.06.2021);

- Členovia Školského výboru ZŠ Žarka Zrenjanina v Maglići: Jelena Ninković, Jelena Žagrić, Dragan Radišić, Milina Santrač, Marija Antonijević, Milka Mihajlov, Sonja Antanasijević, Radmila Kajtez, Milan Landup (vymenovaní na XIX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 12.06.2018),

- Členovia Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci: Maja Speváková, Ivana Ožvátová, Ján Pavlis, Hana Pavlová, Valeria Potfaj Fabian, Stefan Kecman, Aleksandra Pucovská, Bogoromirka Žagrić, Stanislava Milin (vymenovaní na VI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 04.12.2020).

 

VIII. OBECNÉ VEREJNÉ PRÁVNE ZASTUPITEĽSTVO

VLADISLAV TÁRNOCIdipl. práv. (ustanovený na V. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 06.11.2020).


IX. MIESTNE SPOLOČENSTVÁ OBCE BÁČSKY PETROVEC

- Voľby na členov Rady MS Báčsky Petrovec sa uskutočnili 19. 11. 2017,

- Voľby na členov Rady MS Kulpín sa uskutočnili 21. 06. 2020,

- Voľby na členov Rady MS Hložany sa uskutočnili 09.05.2021,

- Voľby na členov Rady MS Maglić sa uskutočnili 19. 11. 2017.

Poznámka:

- Údaje v zozname sú spresnené 30.09.2021.

                                                       

TAJOMNÍK ZHROMAŽDENIA OBCE

                                                Rastislav Labát, dipl. právnik, v. r.