Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 

jan brna

Zástupca predsedu obce Báčsky Petrovec Ján Brna

 Ján Brna, narodený dňa 12.12.1959 v Báčskom Petrovci,  kde i teraz žije.

 V roku 1982 diplomoval  na Pedagogickej akadémii v Sombore  a v roku 2005 na Učiteľskej fakulte v Novom Sade, čím  získal vysokoškolské vzdelanie – Profesor triednej výučby.

 Od roku 1984 po rok 2006  pracoval na Základnej škole Jána Čajaka ako učiteľ a od roku 2006, po rok 2016  bol  jej riaditeľom.

 Zapojený  bol aj do práce lokálnej samosprávy a to ako člen Rady Miestneho spoločenstva od roku 2001 a  jej predsedom  bol v rokoch 2005 až 2013. Taktiež  bol viacej mandátnych období i výborníkom v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec.

 Členom je Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a predsedom Výboru pre vzdelávanie.

 Predsedom je Volejbalového klubu Mladosť z Báčskeho Petrovca.

 Je ženatý, otec jedného dieťaťa.