Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Savet za zdravlje

            На основу члана 39. став 4.  Закона о правима пацијената а у складу са чланом 35. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву Општине Бачки Петровац, послове Саветника за заштиту права пацијената у Општини Бачки Петровац, од 03.05.2017. године обавља:

Čítať ďalej: INFORMACIJA O LICU, KOJE JE U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZADUŽENO ZA OBAVLJANJE...

Na osnovu  člana 42. Zakona o pravima pacijenata (,,Službeni glasnik RS'', broj 45/13) Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj XXIII sednici održanoj dana  29.12.2014. godine,  donela  je

Čítať ďalej: Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlјe - prečišćeni tekst

I Z V O D

IZ ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA

(„Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)

Čítať ďalej: IZVOD IZ ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA („Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)