Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Správy

Čítať ďalej: Poziv na javnu tribinu o energetskoj efikasnosti: obaveza i dobit

Pozivamo Vas na javnu tribinu o energetskoj efikasnosti: obaveza i dobit, koja će se održati u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac 28.11.2017.godine (utorak) u 18:00 časova.

Čítať ďalej: Poziv na javnu tribinu o energetskoj efikasnosti: obaveza i dobit

Čítať ďalej: Izveštaj sa 35. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 03.11.2017. godine održana je 35. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,10 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 35. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Prehliadka zimnej služby  na sezónu  2017 / 2018

Pred nastávajúcu zimnú sezónu veliteľ Štábu pre mimoriadne situácie, predseda obec Srđan Simić so svojimi spolupracovníkmi vykonal prehliadku zimnej služby s VKP PROGRES, Báčsky Petrovec, VKP KOMUNALAC, Maglić a s.r.o. GLOAKVALIS, Hložany dňa 15. novembra 2017, na ktorej sa skontrolovala pripravenosť mechanizácie a zistilo množstvo soli a agregátov nevyhnutné na údržbu ciest v obci Báčsky Petrovec v zimných mesiacoch. Ako bolo vidno, dnešná prehliadka ukázala kompletnú vybavenosť mechanizáciou a podľa tvrdenia vedúceho služby, sú pripravení pre všetky úlohy, ktoré ich tejto zimy očakávajú.

Čítať ďalej: Prehliadka zimnej služby na sezónu 2017 / 2018

Čítať ďalej: Prihláška na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 17. decembra 2017 r.

Vážení vystavovatelia,                    

Organizátori manifestácie Vianočné trhy v Báčskom Petrovci oboznamujú všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú prihlásiť, o nasledujúcich podmienkach a smerniciach súvisiacich s manifestáciou:

Manifestácia Vianočné trhy sa uskutoční dňa 17. decembra 2017 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Úradný začiatok manifestácie a programová časť sú stanovené na 14.00 hodinu.

Čítať ďalej: Prihláška na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 17. decembra 2017 r.

Čítať ďalej: Báčsky Petrovec: Šiesti žiaci prezentovaní na pútačoch

Na území Báčskopetrovskej obce sa od minulého týždňa nachádzajú pútače, na ktorých sú jej najlepší žiaci, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky na republikových a medzinárodných súťažiach z vedy a umenia.

Projekt Učím sa + Viem = Stojím za to, ktorý spoločne na území tejto lokálnej samosprávy realizujú Združenie pre promóciu spoločenskej zodpovednosti a Obec Báčsky Petrovec, predstavil v Báčskom Petrovci piatich žiakov Základnej školy Jána Čajaka a v Hložanoch jednu žiačku Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina. Zároveň v Báčskom Petrovci na jednom pútači sa nachádzajú všetci šiesti žiaci Báčskopetrovskej obce, ktorí sa zúčastnili v tohtoročnom projekte Učím sa + Viem = Stojím za to.

 

Čítať ďalej: Báčsky Petrovec: Šiesti žiaci prezentovaní na pútačoch

Čítať ďalej: Obchôdzka prác na výstavbe štátnej ceste II.A triedy číslo 111

Dňa 08. novembra 2017 delegácie Obce Báčsky Petrovec na čele s predsedom Srđanom Simićom si pozrela práce na výstavbe štátnej cesty II.A triedy číslo 111, ktoré prebiehajú na úsekoch cesty na križovatke ulíc Hviezdoslavovej a 14. VÚSB a križovatke Partizánskej a Novosadskej ulice, kde sa koná kompletná recyklácia za studena tých úsekov cesty, výstavba novej autobusovej zastávky pri Vrbare a troch ostrovčekov pre chodcov, ktoré umožnia spomalenie premávky, resp. zvýšia bezpečnosť všetkých účastníkov a pracuje sa i na úplnej rekonštrukcii mosta cez Begej.

Čítať ďalej: Obchôdzka prác na výstavbe štátnej ceste II.A triedy číslo 111

Čítať ďalej: Prijatie  juniorského štátneho  majstra v strelectve

V malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec dňa 8. novembra 2017 predseda obce  Srđan  Simić  prijal mladého športovca Zoroslava Brtku, juniorského majstra Srbska  a Vojvodiny v športovej disciplíne TRAP, športové odvetvie pohyblivého terča. Prijatia sa zúčastnil aj námestník predsedu obce pre šport  a spoločenské činnosti Srđan Stojanović.

Čítať ďalej: Prijatie juniorského štátneho majstra v strelectve

Čítať ďalej: Oznámenie o rozdaní detských autosedačiek

Oboznamujú sa občania našej obce, že v priebehu novembra bežného roka bude zorganizované rozdanie detských autosedačiek v organizácii Rady pre bezpečnosť cestnej premávky Obce Báčsky Petrovec. Totiž prostredníctvom Fondu pre bezpečnosť cestnej premávky Obce Báčsky Petrovec plánované sú peňažné prostriedky na tento účel a zároveň s odovzdaním sedačiek bude organizovaná aj edukácia na tému správneho použitia a dôležitosti detských autosedačiek.

Čítať ďalej: Oznámenie o rozdaní detských autosedačiek

Čítať ďalej: Pozivamo Vas na tribinu „Put ka uspehu“

Opština Bački Petrovac Vas poziva na tribinu i podelu knjiga  „PUT KA USPEHU“ koja će se realizovati u ponedeljak 27. novembra 2017. godine sa početkom u 19.00 časova u velikoj Sali Skupštine opštine Bački Petrovac.

 Tribina je odložena sa 14. novembra na 27.novembar.

Čítať ďalej: Pozivamo Vas na tribinu „Put ka uspehu“

Čítať ďalej: Podpísanie zmluvy s vykonávateľom prác SRO PUT INVEST na projekt cesty Báčsky Petrovec – Kulpín

V piatok 03. novembra 2017 so začiatkom o 14.00 hodine v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec podpísaná bola Zmluva medzi Obcou Báčsky Petrovec, ktorú zastupuje jej predseda Srđan Simić a SRO PUT INVEST zo Sriemskej Kamenici, ktorú zastupuje Ivan Plazonić.

Čítať ďalej: Podpísanie zmluvy s vykonávateľom prác SRO PUT INVEST na projekt cesty Báčsky Petrovec – Kulpín

Čítať ďalej: Izveštaj sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 12.10.2017. godine održana je 34. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Oznámenie VKP PROGRES, Báčsky Petrovec

Oboznamujú sa občania a právnické osoby Báčskeho Petrovca, že sa v piatok 03. novembra 2017 bude konať MONTÁŽ HYDRANTU V ABC BLOKOCH V BÁČSKOM PETROVCI v čase od 08.00 do 13.00 hodiny, takže v tom časovom úseku vodu nebude mať osada Báčsky Petrovec.

Prosíme občanov, aby si pripravili a zadovážili dostatočné množstvo vody v termíne, kým sa nedokončia uvedené práce.

Čítať ďalej: Zaznamenaný 28. október

Je tomu 76 rokov ako si Obec Báčsky Petrovec a jej občania starostlivo oživujú spomienky na obete okupantov a padlých bojovníkov v NOB. Tak v sobotu 28. októbra 2017 so začiatkom o 10. hodine na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla pripomenuli si pamiatku na nich položením vencov a krátkym kultúrno-umeleckým programom. Vence položili predseda obce Srđan Simić a jeho zástupca Ján Brna, ktorý sa zároveň prihovoril prítomným.

Čítať ďalej: Zaznamenaný 28. október

Čítať ďalej: Oznámenie pre občanov ohľadom prác na štátnej ceste  II.A triedy cez Báčsky Petrovec

Oboznamujú sa občania našej obce a občania, ktorých cesta vedie cez Báčsky Petrovec, že prebiehajú práce týkajúce sa rekonštrukcie - pevnejšej údržby štátnej cesty II.A triedy číslo 111, úsek cez Báčsky Petrovec, ktorej obnovenie bude prebiehať v 3 fázach.

Čítať ďalej: Oznámenie pre občanov ohľadom prác na štátnej ceste II.A triedy cez Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Pažljivko navštívil Obec Báčsky Petrovec

Dňa 17.10.2017  prvýkrát na návšteve našej obce  bol  Pažljivko  s predstaviteľmi Agentúry pre bezpečnosť v premávke.

Totiž Rada pre bezpečnosť v premávke Obce Báčsky Petrovec v čele  s predsedom obce Srđanom Simićom uvítala predstaviteľov Agentúry pre bezpečnosť v premávke, a to náčelníka sektora pre lokálne samosprávy Branka Stamatović а jeho spolupracovníkоv. Pri tejto príležitosti realizovalo sa aj prvé spoločné zasadnutie s členmi rady našej obce, na ktorom sa vedľa navrhnutého  rokovacieho programu hovorilo aj o opatreniach, ktoré lokálna samospráva podnikla s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov v cestnej premávke a o návrhoch a opatreniach, ktorých realizácia  je plánovaná v ďalšom období.

Čítať ďalej: Pažljivko navštívil Obec Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Začali práce na rekonštrukcii  štátnej cesty II.A triedy

Pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec 16. októbra 2017 so začiatkom o 13:00 hodine po ukončení slávnostného zasadnutia Zhromaždenia obce  predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić úradne otvoril  začiatok prác  na Rekonštrukcii – pevnejšej údržbe štátnej cesty II.A triedy  číslo 111 v Báčskom Petrovci úsek km 31 + 520 (kríženie s Masarykovou ulicou) až úsek  km 33 + 460.

Čítať ďalej: Začali práce na rekonštrukcii štátnej cesty II.A triedy

Čítať ďalej: Zaznamenaný Deň Obce Báčsky Petrovec

Slávnostným zasadnutím vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa 16. októbra 2017 so začiatkom o 12 hodine zaznamenal Deň Obce Báčsky Petrovec. Deň obce tradične prebieha 15. októbra, ale výnimočne aj toho roku oslava sa konala deň neskôr.

Čítať ďalej: Zaznamenaný Deň Obce Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Prvý Jesenný veľtrh poľnohospodárstva

V sobotu 14. októbra 2017 so začiatkom o 10.00 hodine na jarmočisku v Báčskom Petrovci  prebiehal prvý jesenný  poľnohospodársky veľtrh, na ktorom sa  prezentovalo dobytkárstvo, poľnohospodárske výrobky, mechanizácia, staré remeslá, ekologická poľnohospodárska výroba, etno a ekoturistika. Zúčastnilo sa ho vyše 25 vystavovateľov z územia našej obce a širšie, medzi ktorými boli aj naše spolky žien, dôchodcov, súkromníkov s rozličnými výrobkami ako sú med, syry, klobásy a iné.

Čítať ďalej: Prvý Jesenný veľtrh poľnohospodárstva

Čítať ďalej: Predbežný  návrh Lokálneho antikorupčného plánu (LAP) pre Obec Báčsky Petrovec

Podľa Plánu a programu práce Pracovnej skupiny pre vypracovanie Lokálneho antikorupčného plánu pre Obec Báčsky Petrovec, ktorý bol schválený na zasadnutí dňa 28.09.2017, verejnosti Báčskopetrovskej obce sa zasiela na verejnú rozpravu vypracovaný predbežný návrh Lokálneho antikorupčného plánu (LAP) pre Obec Báčsky Petrovec, kvôli zoznámeniu sa a poskytnutiu návrhov, poznámok a sugescií k nemu.

Čítať ďalej: Predbežný návrh Lokálneho antikorupčného plánu (LAP) pre Obec Báčsky Petrovec

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL