Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Správy

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da u postupku nabavke radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata, mogu preuzeti Obaveštenje o pokretanju javne nabavke na sledećoj adresi:

Čítať ďalej: Obaveštenje o pozivu za podnošenje ponuda

Komisija za komasaciju K.O. Kulpin
dana 18.12.2017
donela je sledeća rešenja:

Čítať ďalej: Rešenje o raspodeli komasacione mase

Nabavka radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU JAVNE NABAVKE – MEĐUNARODNI OTVORENI POSTUPAK

 

Preuzimanje dokumenta:


Obaveštenje o pokretanju nabavke


 

Čítať ďalej: Izveštaj sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 09.02.2018. godine održana je 42. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 29.01.2018. godine održana je 41. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Udelené zmluvy športovým klubom

V pondelok 19. februára  2018  v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 12.00 hodine sa konalo slávnostné podpísanie zmlúv o financovaní  ročných programov,

Čítať ďalej: Udelené zmluvy športovým klubom

Ministerstvo pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky a Obec Báčsky Petrovec podpísali Zmluvu o účelových transferoch v oblasti  sociálnej ochrany.

Čítať ďalej: Podpora Ministerstva pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky Obce Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Podpora pokrajinskej vlády pre kapitálové projekty v Báčskom Petrovci a Kulpíne

Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović dňa 31. januára 2018 odovzdal zmluvy na  realizáciu 36 projektov  z územia 26 miest a obcí v AP Vojvodine. Celková  hodnota zmlúv je 2,3 miliárd   dinárov,  majúc na zreteli prostriedky, ktoré zabezpečila pokrajina a lokálne samosprávy.

Čítať ďalej: Podpora pokrajinskej vlády pre kapitálové projekty v Báčskom Petrovci a Kulpíne

Čítať ďalej: Obec Báčsky Petrovec hostiteľ školských súťaží Juhobáčskeho obvodu

Dňa 23. januára 2018 Obec Báčsky Petrovec bola hostiteľom Majstrovstiev  stredných škôl Juhobáčskeho obvodu vo volejbale v kategórii žien. Otvorenie tejto súťaže a prvé  zápasy prebiehali v športovej  hale  Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch.

Čítať ďalej: Obec Báčsky Petrovec hostiteľ školských súťaží Juhobáčskeho obvodu

Čítať ďalej: V ý z v a

Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec vás pozýva na Medzinárodný festival klobás − Klobásafest 2018, ktorý bude v Petrovci 17. februára 2018 vo Vrbare. Zúčastniť sa môžete  ako člen súťažiaceho tímu, ako predajca vlastných výrobkov alebo ako návštevník, ktorý hlasovaním ocení kvalitu vyrobených klobás.

Čítať ďalej: V ý z v a

Čítať ďalej: PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC, ZA  2 0 1 8.  GODINUNa osnovu člana 116. stav 1. tačka 3. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), u prilogu ovog dopisa dostavlјa Vam se nacrt okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu na javnu raspravu radi davanja predloga, sugestija i primedbi na isti.

Svoje predloge, sugestije i primedbe na nacrt okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu možete dostaviti do 31.01.2018. godine, na adresu:

Čítať ďalej: PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC, ZA 2 0 1 8. GODINU

Čítať ďalej: Nové LED rýchlostné displeje

V decembri Obec Báčsky Petrovec  prostredníctvom  obecného Fondu pre bezpečnosť  cestnej premávky  v  Kulpíne  umiestnila dva LED  rýchlostné displeje v pásme školy.  Totiž rýchlostné displeje  sa nachádzajú vedľa  obecnej cesty č. 2 Báčsky Petrovec – Kulpín na Ulici maršala Tita, za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky najmä vôkol školy.  LED rýchlostné displeje fungujú  prostredníctvom  solárneho a elektrického napájania a zobrazujú dvojaké emócie (veselý a smutný smajlík) v súlade s vymeranou rýchlosťou.

Čítať ďalej: Nové LED rýchlostné displeje

Čítať ďalej: Ukončené práce  adaptácie ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

V stredu 03. januára 2018 predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić so svojimi spolupracovníkmi   navštívil Základnú školu Jána Čajaka  v Báčskom Petrovci, na ktorej  sa konala adaptácia, čiže výmena okien a dverí na budove. Úspešne  sú v úplnosti vymenené vonkajšie okná a dvere a vykonané všetky  sprievodné práce.

Čítať ďalej: Ukončené práce adaptácie ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Čítať ďalej: Blahoželanie

Čítať ďalej: Blahoželanie

Čítať ďalej: Izveštaj sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 28.12.2017. godine održana je 40. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić.

 

Čítať ďalej: Izveštaj sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Pravilnik možete preuzeti ovde:


 Pravilnik o uzbunjivanju


 

Čítať ďalej: I Z V E Š T A J sa XVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (22.12.2017. godine)               

                Sedamnaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 22.12.2017. godine, sa početkom u 9,17 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

Čítať ďalej: I Z V E Š T A J sa XVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (22.12.2017. godine)

Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v dňoch  20. a 21. decembra realizovalo  udelenie jednorazovej  peňažnej pomoci  s cieľom uspokojenia existenčných potrieb  ako podpora a pomoc rodinám pre ľahšie prekonanie  nadchádzajúceho  zimného obdobia. 

Čítať ďalej: Podpora materiálne ohrozených rodín pre prekonanie zimného obdobia

Čítať ďalej: Ukončené  práce na štátnej ceste  II.A triedy číslo 111

Dňa 21. decembra 2017 so začiatkom o 12.00 hodine predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić slávnostne otvoril a vyhlásil úspešné ukončenie prác na  štátnej ceste II.A triedy číslo 111 cez mesto Báčsky Petrovec, ktoré  prebiehali v  troch fázach:

Čítať ďalej: Ukončené práce na štátnej ceste II.A triedy číslo 111

Čítať ďalej: Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 15.12.2017. godine održana je 39. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

 

Čítať ďalej: Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL