Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Správy

Rozvojový fond AP Vojvodiny, s.r.о.  Nový Sad  v spolupráci s Obcou Báčsky Petrovec, Kanceláriou pre lokálny ekonomický rozvoj,  organizuje  Prezentáciu  úverových línií fondu určených  pre registrované poľnohospodárske gazdovstvá, právnické  osoby a podnikateľov (úvery na investície, tos,  obratové prostriedky, turistika (subvencovaný úrok), kúpa  poľnohospodárskej pôdy, obstaranie mechanizácie, IPARD program, úvery na kúpu závlahového systému, úverové sadzby 1-3%, lehota splácania 7 rokov, odklad platenia na dobu do 24 mesiacov).

Čítať ďalej: PREZENTÁCIA PRE POĽNOHOSPODÁROV A PODNIKATEĽOV

Čítať ďalej: Izveštaj sa XXXII sednice Skupštine Opštine Bački PetrovacDana 29.11.2019. godine održana je XXXII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Šulјana.
Sednici su pored dr Jana Šulјana prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jaroslav Danko, Zdeno Divjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Pagač, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, dr Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.

Čítať ďalej: Izveštaj sa XXXII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Návšteva delegácie z Arménska Obce Báčsky Petrovec

Nansen dialóg stredisko Srbska v spolupráci s organizáciou  Women for  Development  z Arménska realizuje medzinárodný projekt  Výmena príkladov  dobrej praxe z oblasti vzdelávania pre mier v Arménsku a v Srbsku, a to v rámci siete  Globálne partnerstvo pre prevenciu ozbrojených konfliktov (GPPAC).

Čítať ďalej: Návšteva delegácie z Arménska Obce Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Vianočné trhy 2019

Čítať ďalej: Vianočné trhy 2019

Čítať ďalej: Týždeň  pre  zelenšiu  Vojvodinu

Dňa 02. decembra 2019 na Ulici  národnej revolúcie v parku Mateja Čániho a v detskom parku, tiež v priemyselnej štvrti v Báčskom  Petrovci sa začalo  s výsadbou mladých stromčekov v rámci Týždňa pre zelenšiu Vojvodinu zo strany predstaviteľov Obce Báčsky Petrovec v čele  s jej predsedom Srđanom Simićom, predstaviteľov komunálnych podnikov Progres a Komunalac a Združenia Zelení z Báčskeho Petrovca.

Čítať ďalej: Týždeň pre zelenšiu Vojvodinu

Čítať ďalej: Kampaň Ešte stále jazdím - Zväz paraplegikov a kvadriplegikov Srbska

V pondelok 18. novembra 2019 so začiatkom o 12.00 hodine v pavilóne Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na území оbce Báčsky Petrovec štvrtýkrát uskutočnila edukáciu pre žiakov záverečného ročníka t.j. maturantov.

Čítať ďalej: Kampaň Ešte stále jazdím - Zväz paraplegikov a kvadriplegikov Srbska

Čítať ďalej: Vianočné trhy 2019

Vážení vystavovatelia,                    

Organizátori podujatia Vianočné trhy v Báčskom Petrovci oboznamujú všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú prihlásiť, o nasledujúcich podmienkach a smerniciach súvisiacich s podujatím:

Podujatie Vianočné trhy sa uskutoční dňa 22. decembra 2019 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Úradný začiatok podujatia a programová časť sú stanovené na 14.00 hodinu.

Čítať ďalej: Vianočné trhy 2019

Čítať ďalej: Izveštaj sa 99. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 07.11.2019. godine održana je 99. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle i Milan Anušjak.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 99. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Miesto a čas realizácie školenia:   malá sieň Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, Kollárova 6, Báčsky Petrovec, 10.00 – 13.00 hod.

Čítať ďalej: ŠKOLENIE NA TÉMU FINANČNÉ RIADENIE 25. a 26. novembra 2019

Čítať ďalej: Trojdňové školenie na tému  Možnosti financovania  prostredníctvom EU fondov

V období od 30.10. do 01.11.2019 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Fond  Európske záležitosti  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny realizoval školenie pod názvom Možnosti financovania prostredníctvom EU fondov, v oblasti riadenia projektového cyklu a zoznámenia  sa so všetkými elementami a procedúrami, nevyhnutnými pre formovanie úspešných návrhov projektov  na uchádzanie sa  na EU  súbehoch.

Čítať ďalej: Trojdňové školenie na tému Možnosti financovania prostredníctvom EU fondov

Čítať ďalej: K lepšiemu nakladaniu  s elektronickým a elektrickým odpadom v Srbsku

V dňoch 21. až 24.októbra 2019 predstavitelia Obce Báčsky Petrovec Duško  Lukáč a Tatiana Milina Turanova  sa zúčastnili na študijnej návšteve Slovinska v rámci projektu K lepšiemu nakladaniu  s elektronickým a elektrickým odpadom v Srbsku, ktorú organizovala Nacionálna aliancia pre lokálny ekonomický rozvoj (NALED) a Nemecká rozvojová agentúra GIZ.

Čítať ďalej: K lepšiemu nakladaniu s elektronickým a elektrickým odpadom v Srbsku

Čítať ďalej: Zaznamenaný 28. október

Už 78 rokov Obec Báčsky Petrovec a jej  občania si starostlivo zachovávajú spomienky na obete okupantov a padlých bojovníkov NOB. Tak bolo i v pondelok  28. októbra 2019, keď sa so začiatkom o 10.00 hodine na nádvorí Slovenského vojvodinského  divadla spomenulo na obete kladením vencov a usporiadaním priliehavého kultúrno-umeleckého programu. Vence položili poslankyňa v Zhromaždení APV Tatiana  Vujačićová a predseda obce Srđan Simić, ktorý sa zároveň prihovoril zhromaždeniu.

Čítať ďalej: Zaznamenaný 28. október

Čítať ďalej: Deň obce

Dňa 15. októbra 2019 bol zaznamenaný už tradičný Deň Obce Báčsky Petrovec. Pätnásty október je zároveň aj dátum, ktorý sa v Báčskopetrovskej obci zaznamenáva ako Deň oslobodenia od okupanta v druhej svetovej vojne.

Čítať ďalej: Deň obce

Čítať ďalej: Pokrajinská poslankyňa na návšteve obce Báčsky Petrovec

Dňa 24.10.2019 Obec Báčsky Petrovec znovu navštívila pokrajinská poslankyňa Jelena Jovanović za účelom poskytnutia podpory inkluzívnych procesov  rómskej populácie. Pokrajinská poslankyňa pochválila Obec Báčsky Petrovec  v čele s predsedom  Srđanom Simićom, ktorá vynakladá veľké úsilie  na zlepšení postavenia rómskeho národnostného spoločenstva. Menovaná spolu  so  zástupcom predsedu Obce Báčsky Petrovec Jánom Brnom, koordinátorkou pre rómske záležitosti  Danijelou Bogdanović a predseda Združenia Rómov Báčsky Petrovec  Miroslavom  Necićom navštívila ZŠ Jána Čajaka  v Báčskom Petrovci a odovzdala rómskym žiakom školské potreby podľa plánovaných aktivít z LAP  pre vzdelávanie Rómov 2018-2020. Úhrnne bolo rozdelených 40  balíčkov školských potrieb na úrovni celej obce.

Čítať ďalej: Pokrajinská poslankyňa na návšteve obce Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Izveštaj sa 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 22.10.2019. godine održana je 98. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić - članovi.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 98. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 97. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 07.10.2019. godine održana je 97. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,10 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle i Aleksandar Nakić.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 97. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 17.10.2019. godine održana je XXXI sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,15 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Šulјana.

Čítať ďalej: Izveštaj sa XXXI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL