Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Správy

Čítať ďalej: Návšteva trénera Obce Báčsky Petrovec

Dňa 15.01.2019 Obec Báčsky Petrovec   v mene  Zväzu pre letiace terče Srbska navštívil  tréner národného tímu Dajan Mihajlović.  Spolu s ním bol aj súčasný republikový a pokrajinský juniorský majster v športovej disciplíne  trap Zoroslav Brtka  z Báčskeho Petrovca.

Čítať ďalej: Návšteva trénera Obce Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Izveštaj sa 73. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac  

Dana 27.12.2018. godine održana je 73. (hitna) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 07,30 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 73. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Vianočné trhy 2018

Vianočné trhy 2018

V nedeľu 23. decembra 2018 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody prebiehali deviate v poradí Vianočné trhy. Táto už tradičná manifestácia je v našom prostredí viac než úspešná a jej cieľ je rozprúdiť vianočnú náladu nielen počas Vianoc, lež počas celého adventného obdobia a všetkým občanom ponúknuť program a obsah podľa vzoru usporiadania vianočných trhov v iných európskych krajinách.

Čítať ďalej: Vianočné trhy 2018

Čítať ďalej: Gratulácia 2018

Čítať ďalej: IZVEŠTAJ sa XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (20.12.2018. godine) 

IZVEŠTAJ sa XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (20.12.2018. godine)

 

Dvadeset četvrta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 20.12.2018. godine, sa početkom u 11,05 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.
Sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ondrej Fekete, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.
Svoj izostanak sa sednice nisu opravdali odbornici Jan Bohuš, Pavel Pagač i Boris Brklјač.

Čítať ďalej: IZVEŠTAJ sa XXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (20.12.2018. godine)

Čítať ďalej: Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 20.12.2018. godine održana je 72. (hitna) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali Aleksandar Nakić i Karol Verle – opravdano.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Izveštaj sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 12.12.2018. godine održana je 71. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Werle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice je odsustvovao Aleksandar Nakić.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: USKUTOČNENÁ INFORMATÍVNA  DIELŇA  PRE  POĽNOHOSPODÁROV

V stredu 5. novembra 2018 so začiatkom  o 16.00 hodine vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec prebiehala informatívna dielňa pre poľnohospodárov,  na ktorej prítomným  sprítomnili  konkrétne informácie  o stimuloch pre poľnohospodárov  zo strany  Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva,  Pokrajinského  sekretariátu pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodohospodárstvo,  rozvojových fondov  z územia AP Vojvodiny a  IPARD II. – aktuálnych a budúcich  opatreniach podpory  a viac o modeloch  podnikateľského združovania  a sieťovania  poľnohospodárov podľa modelu a praxe v EÚ.

Čítať ďalej: USKUTOČNENÁ INFORMATÍVNA DIELŇA PRE POĽNOHOSPODÁROV

Čítať ďalej: Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 30.11.2018. godine održana je 70. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: IZVEŠTAJ sa XXIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (03.12.2018. godine)

Dvadeset treća sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 31.10.2018. godine, sa početkom u 10,05 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.
Sednici je prisustvovalo 26 odbornika Skupštine, i to: Jaroslav Danko, Zdeno Đivjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka-Cerovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Jan Šulјan, Vlastislav Urbanček, Ana Huđanova, Pavel Žemberi, Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Milanko Kolarski, Branislav Kozarov, Aleksandra Ktalik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Ilijevski i Nemanja Pojužina.

Čítať ďalej: IZVEŠTAJ sa XXIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (03.12.2018. godine)

Čítať ďalej: Izveštaj sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 23.11.2018. godine održana je 69. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je odsustvovala Tatjana Zabunov.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Edukačné dni mladých podnikateľov a inovátorov

Vo štvrtok 22. novembra 2018  v  Slovenskom vojvodinskom  divadle  so začiatkom o 12.00 hodine sa uskutočnilo slávnostné otvorenie  súťaže  Edukačné dni mladých podnikateľov a inovátorov.

Čítať ďalej: Edukačné dni mladých podnikateľov a inovátorov

Čítať ďalej: Zväz paraplegikov a kvadriplegikov v Obci Báčsky Petrovec

Dňa 15.novembra 2018 so začiatkom o 11.00 hodine v Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec v čele s predsedom Srđanom Simićom uskutočnila edukáciu pre žiakov záverečného ročníka t.j. maturantov.

Čítať ďalej: Zväz paraplegikov a kvadriplegikov v Obci Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Stredisko pre sociálnu prácu zorganizovalo edukáciu Práca s užívateľmi, s ktorými sa ťažko...

Dňa 10.11.2018 v miestnostiach Turistickej organizácie Báčsky Petrovec Stredisko pre sociálnu prácu zorganizovalo edukáciu na tému Práca s užívateľmi, s ktorými sa ťažko spolupracuje, ktorú realizovali  odborníci Educentra z Belehradu.   

Čítať ďalej: Stredisko pre sociálnu prácu zorganizovalo edukáciu Práca s užívateľmi, s ktorými sa ťažko...

Čítať ďalej: Vianočné trhy 2018

Vážení vystavovatelia,
Organizátori podujatia Vianočné trhy v Báčskom Petrovci oboznamujú všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú prihlásiť, o nasledujúcich podmienkach a smerniciach súvisiacich s podujaím:

Čítať ďalej: Vianočné trhy 2018

Čítať ďalej: IZVEŠTAJ sa XXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (31.10.2018. godine)

Dvadeset druga sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 31.10.2018. godine, sa početkom u 9,03 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

Čítať ďalej: IZVEŠTAJ sa XXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (31.10.2018. godine)

Čítať ďalej: Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 30.10.2018. godine održana je 68. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 67. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 22.10.2018. godine održana je 67. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice je odsustvovao Aleksandar Nakić.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 67. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 66. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 19.10.2018. godine održana je 66. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice je odsustvovao Aleksandar Nakić.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 66. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Zaznamenaný 28. október

V pondelok 29. októbra 2018 so začiatkom  o 10.00 hodine na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci naša obec kladením vencov a priliehavým kultúrno-umeleckým  programom zaznamenala  28. október  a 77. výročie od tragického  popravenia bojovníkov za slobodu v národnooslobodzovacej vojne. Vence  položili predseda Obce Srđan  Simić a poslankyňa  v Zhromaždení APV Tatiana Vujačićová.

Čítať ďalej: Zaznamenaný 28. október

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL