Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Vedúci Služby Jaroslava Čanji Jevićová , Dipl. práv.
Kancelária č.1 v budove Obce Báčsky Petrovec
Č. tel. : 021/780-378 klapka 117
Pracovný čas so stránkami: od 12,00 do15,00 hodiny v utorok a v piatok


Práca Služby bezplatnej právnej pomoci pokrýva :
1. Poskytovanie právnych rád
2. Písanie dokladov – zmlúv, testamentov, vyhlášok a. i.
3. Písanie podaní – žiadostí, sťažností, návrhov a i.
4. Práce v rámci uskutočňovania invalidných práv a sociálnej ochrany
5. Práce v rámci realizácii invalidných práv detí , vdovou a osamelých rodičov
6. Práce v rámci uskutočňovania práv na materiálne zabezpečenie počas dočasnej nezamestnanosti
7. Práce v poskytovaní právnej pomoci v rodinných právnych veciach – rozvod, zrušenie manželstva, vydržiavanie detí , predĺženie , pozbavenie rodičovských práv a i.
8. Ústne rady
Stránky do kancelárie Služby právnej pomoci musia prísť osobne.