Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Pavel Severíni, dipl. práv.
Kancelária č. 2 v budove Obce Báčsky Petrovec
Telefónne číslo: 021/780-378 kl. 120
Pracovný čas so stránkami: od 12.00 do 15.00 hodiny v utorok a v piatok

Činnosť služby právnej pomoci zahŕňa:
1. Poskytovanie právnych rád
2. Zostavovanie dokladov (vyhlášok, splnomocnení a pod.)
3. Zostavovanie podaní (žiadostí, sťažností, námietok, návrhov a pod.)
4. Úkony týkajúce sa uskutočnenia invalidných práv a sociálnej ochrany
5. Úkony týkajúce sa uskutočnenia invalidných práv detí, vdov a rodičov samoživiteľov
6. Úkony týkajúce sa práv na materiálne zabezpečenie počas dočasnej nezamestnanosti
7. Úkony v poskytovaní právnej pomoci v rodinných právnych veciach (dohodnutý rozvod manželstva, vydržiavanie detí a pod.)
8. Ústne rady
Stránky do kancelárie Služby bezplatnej právnej pomoci musia prísť osobne.