Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Správy

Čítať ďalej: V ý z v a

Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec vás pozýva na Medzinárodný festival klobás − Klobásafest 2018, ktorý bude v Petrovci 17. februára 2018 vo Vrbare. Zúčastniť sa môžete  ako člen súťažiaceho tímu, ako predajca vlastných výrobkov alebo ako návštevník, ktorý hlasovaním ocení kvalitu vyrobených klobás.

Čítať ďalej: V ý z v a

Čítať ďalej: PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC, ZA  2 0 1 8.  GODINUNa osnovu člana 116. stav 1. tačka 3. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), u prilogu ovog dopisa dostavlјa Vam se nacrt okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu na javnu raspravu radi davanja predloga, sugestija i primedbi na isti.

Svoje predloge, sugestije i primedbe na nacrt okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu možete dostaviti do 31.01.2018. godine, na adresu:

Čítať ďalej: PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC, ZA 2 0 1 8. GODINU

Čítať ďalej: Nové LED rýchlostné displeje

V decembri Obec Báčsky Petrovec  prostredníctvom  obecného Fondu pre bezpečnosť  cestnej premávky  v  Kulpíne  umiestnila dva LED  rýchlostné displeje v pásme školy.  Totiž rýchlostné displeje  sa nachádzajú vedľa  obecnej cesty č. 2 Báčsky Petrovec – Kulpín na Ulici maršala Tita, za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky najmä vôkol školy.  LED rýchlostné displeje fungujú  prostredníctvom  solárneho a elektrického napájania a zobrazujú dvojaké emócie (veselý a smutný smajlík) v súlade s vymeranou rýchlosťou.

Čítať ďalej: Nové LED rýchlostné displeje

Čítať ďalej: Ukončené práce  adaptácie ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

V stredu 03. januára 2018 predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić so svojimi spolupracovníkmi   navštívil Základnú školu Jána Čajaka  v Báčskom Petrovci, na ktorej  sa konala adaptácia, čiže výmena okien a dverí na budove. Úspešne  sú v úplnosti vymenené vonkajšie okná a dvere a vykonané všetky  sprievodné práce.

Čítať ďalej: Ukončené práce adaptácie ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Čítať ďalej: Blahoželanie

Čítať ďalej: Blahoželanie

Čítať ďalej: Izveštaj sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 28.12.2017. godine održana je 40. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić.

 

Čítať ďalej: Izveštaj sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Pravilnik možete preuzeti ovde:


 Pravilnik o uzbunjivanju


 

Čítať ďalej: I Z V E Š T A J sa XVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (22.12.2017. godine)               

                Sedamnaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 22.12.2017. godine, sa početkom u 9,17 časova, na poziv predsednika Skupštine Jana Šulјana.

Čítať ďalej: I Z V E Š T A J sa XVII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (22.12.2017. godine)

Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v dňoch  20. a 21. decembra realizovalo  udelenie jednorazovej  peňažnej pomoci  s cieľom uspokojenia existenčných potrieb  ako podpora a pomoc rodinám pre ľahšie prekonanie  nadchádzajúceho  zimného obdobia. 

Čítať ďalej: Podpora materiálne ohrozených rodín pre prekonanie zimného obdobia

Čítať ďalej: Ukončené  práce na štátnej ceste  II.A triedy číslo 111

Dňa 21. decembra 2017 so začiatkom o 12.00 hodine predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić slávnostne otvoril a vyhlásil úspešné ukončenie prác na  štátnej ceste II.A triedy číslo 111 cez mesto Báčsky Petrovec, ktoré  prebiehali v  troch fázach:

Čítať ďalej: Ukončené práce na štátnej ceste II.A triedy číslo 111

Čítať ďalej: Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 15.12.2017. godine održana je 39. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

 

Čítať ďalej: Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Uskutočnené 8. Vianočné trhy

V nedeľu 17. decembra 2017  v Báčskom Petrovci na Námestí slobody prebiehali  v poradí ôsme  Vianočné trhy. Táto už tradičná  manifestácia  v našom prostredí sa stala viac než úspešnou a jej cieľ je  rozhýbať vianočnú náladu počas celého adventného obdobia a Vianoc a všetkým občanom ponúknuť program a obsahy podľa vzoru na vianočné trhy v iných európskych štátoch. 

Čítať ďalej: Uskutočnené 8. Vianočné trhy

Čítať ďalej: Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 06.12.2017. godine održana je 38. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 13,30 do 14,00 časova.Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, odnosno predlozima odluka, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda i predloga odluka.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Predseda obce  odovzdal detské autosedačky

Dňa 12. decembra 2017 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 12.00 hodine Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na čele  s predsedom obce Báčsky Petrovec, ktorý je zároveň aj predsedom rady, Srđanom Simićom  zorganizovala kampaň týkajúcu sa použitia  detských ochranných  systémov, resp., detských autosedačiek.

Čítať ďalej: Predseda obce odovzdal detské autosedačky

Republika Srbsko

Autonómna pokrajina Vojvodina

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec

P r e d s e d a

Číslo: 016-3/37-2017-02

Dňa:  12.12.2017

Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: POZVANIE na verejnú rozpravu - rozpočet 2018

Čítať ďalej: Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 29.11.2017. godine održana je 37. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 14,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

 

 

 

Čítať ďalej: Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Návrat ku koreňom

Anna Horvátová

Čítať ďalej: TAM PRI DUNAJI V BRATISLAVE

Čítať ďalej: TAM PRI DUNAJI V BRATISLAVE

Čítať ďalej: Odovzdaných dvadsať zmlúv o udelení nenávratnej pomoci utečencom

V utorok  05. decembra 2017 vo veľkej sieni  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 12.00 hodine sa uskutočnilo  podpísanie zmlúv o  udelení nenávratnej pomoci na kúpu dedinských domov s prídomiami, ktoré na základe verejnej výzvy  k výberu užívateľov na udelenie  pomoci, pokiaľ ide o riešenie bytových potrieb utečencov pri kúpe 20 dedinských domov s prídomiami a udelenie  balíkov pomoci, získali právo  podľa kritérií  zraniteľných skupín obyvateľstva.

Čítať ďalej: Odovzdaných dvadsať zmlúv o udelení nenávratnej pomoci utečencom

Čítať ďalej: Zaznamenaný 3. december - Medzinárodný deň osôb s invaliditou

Vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec 03. decembra 2017  bol zaznamenaný Medzinárodný deň  osôb s invaliditou.

Čítať ďalej: Zaznamenaný 3. december - Medzinárodný deň osôb s invaliditou

Čítať ďalej: Konštituované  Rady Miestnych spoločenstiev  Maglić a  Báčsky Petrovec

 

Konštituované  Rady Miestnych spoločenstiev  Maglić a  Báčsky Petrovec

 

Čítať ďalej: Konštituované Rady Miestnych spoločenstiev Maglić a Báčsky Petrovec

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL