Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Obec Báčsky Petrovec organizuje akciu zberu prázdnych obalov z prípravkov na ochranu rastlín dňa 17. júna 2020 (v stredu) podľa nasledujúceho rozvrhu:

1. v Kulpíne od 8:00 do 9:00 - na vchode do Kulpína vedľa mosta na kanáli,
2. v Báčskom Petrovci od 09:30 do 11:00 - koniec Ulice jarmočnej v Báčskom Petrovci,
3. v Hložanoch od 11:30 do 12.00 - na vchode do Hložian na betónovom plató.

Obaly treba trikrát vypláchnuť a zbaliť do plastových vriec – osobitne fľaše a osobitne zátky.
Vrecia pre obaly možno dostať v obci a potrebné je ohlásiť sa na tel. 021/780-378, klapky 120.
Ďakujeme všetkých, ktorí dbajú o ochranu životného prostredia!