Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

ma 08

Pri príležitosti začiatku nového školského roka a prijatia  prvákov do školských lavíc, predseda  Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić  so svojimi spolupracovníkmi  v pondelok a utorok  navštívil  všetky základné školy na území našej obce a žiakom prvého ročníka odovzdal darčekové balíky  so školskými potrebami.

Začiatok  školského roka je pre prvákov  udalosť naplnená emóciami,  je začiatkom  nového obdobia v ich živote, na ktoré si vždy budú  pamätať.   Rodičia sa snažia  túto udalosť svojim deťom čím viacej spríjemniť, avšak potrebné  školské potreby sú  neraz veľký výdavok  pre rodinný rozpočet.  Preto Obec Báčsky Petrovec  aj tohto roku  vyšla v ústrety  rodičom detí, ktoré sa stali  žiakmi prvého ročníka na území našej obce tým, že  vyčlenila  určité prostriedky z obecného rozpočtu  a pre nich  pripravila  darčekové balíky  vybavené školskými potrebami.

bp 01

bp 02

bp 03

bp 04

bp 05

bp 06

bp 07

bp 08

bp 09

gl 01

gl 02

gl 03

gl 04

gl 05

gl 06

gl 07

gl 08

gl 09

kulp 01

kulp 02

kulp 03

kulp 04

kulp 05

kulp 06

kulp 07

ma 01

ma 02

ma 03

ma 04

ma 05

ma 06

ma 07

ma 09

ma 10