Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovna

V dňoch 21. až 24.októbra 2019 predstavitelia Obce Báčsky Petrovec Duško  Lukáč a Tatiana Milina Turanova  sa zúčastnili na študijnej návšteve Slovinska v rámci projektu K lepšiemu nakladaniu  s elektronickým a elektrickým odpadom v Srbsku, ktorú organizovala Nacionálna aliancia pre lokálny ekonomický rozvoj (NALED) a Nemecká rozvojová agentúra GIZ.

Cieľom návštevy bola výmena skúseností a dobrej praxe Slovinska na tému  modelu financovania v oblasti životného prostredia a riadenia osobitných tokov odpadu s prízvukom na  elektrický a elektronický odpad. Počas návštevy v Ľubľane  predstavitelia Srbska a stretli s predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia Slovinska, Finančnej správy, Agentúry pre životné prostredie Slovinska a s predstaviteľmi  hospodárstva, ktorí sa zaoberajú  recyklovaním osobitných tokov  odpadu. Na stretnutí boli  prezentované modely preberania osobitných  tokov odpadu a financovania v rámci ochrany životného prostredia. V priebehu študijného pobytu predstavitelia  Srbska mali príležitosť navštíviť Maribor a kompánie Snaga, s.r.o., Surovina, s.r.o. a Zeos, s.r.o., ktoré sa zoberajú zberom a separovaním odpadu, zberom elektrického a elektronického odpadu a inými službami týkajúcimi sa životného prostredia. Záverečná časť pobytu bola venovaná obchôdzke továrne Gorenje group vo Velenji a zoznámeniu sa a novými technológiami výroby elektrických zariadení.  Študijnej návštevy okrem predstaviteľov Obce Báčsky Petrovec sa zúčastnili aj predstavitelia NALED, GIZ, Ministerstva životného prostredia Republiky Srbsko, predstavitelia ministerstva financií Republiky Srbsko, predstaviteľ Gorenja group, Coca Cole a predstaviteľ Obce Varvarín.

sp1

sp2

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih