Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 

Obec Báčsky Petrovec pristúpila k vypracovaniu Lokálneho rozvojového plánu na obdobie rokov 2021 - 2027 v súlade s ustanoveniami Zákona o plánovacom systéme Republiky Srbsko (Úradný vestník RS, č. 30/2018). Odbornú podporu vo vypracovaní rozvojového plánu obce Báčsky Petrovec poskytne Stála konferencia miest a obci (SKGO) prostredníctvom projektu Podpora vytvoreniu systému plánovania a vypracovanie strednodobých rozvojových plánov lokálnej samosprávy, ktorý sa financuje z nenávratných prostriedkov slovenskej rozvojovej pomoci (SlovakAid) a realizuje prostredníctvom Programu Spojených národov pre rozvoj v Srbsku (UNPD).
Naším cieľom je do vypracovania tohto najdôležitejšieho strategického dokumentu zapojiť široký okruh predstaviteľov lokálnej samosprávy, predovšetkým predstaviteľov hospodárstva, verejných inštitúcií a cieľového sektora, a tak spoločne zhodnotiť aktuálnu situáciu a definovať priority rozvoja našej obce.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih