Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

IMG 4780

V decembri Obec Báčsky Petrovec  prostredníctvom  obecného Fondu pre bezpečnosť  cestnej premávky  v  Kulpíne  umiestnila dva LED  rýchlostné displeje v pásme školy.  Totiž rýchlostné displeje  sa nachádzajú vedľa  obecnej cesty č. 2 Báčsky Petrovec – Kulpín na Ulici maršala Tita, za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky najmä vôkol školy.  LED rýchlostné displeje fungujú  prostredníctvom  solárneho a elektrického napájania a zobrazujú dvojaké emócie (veselý a smutný smajlík) v súlade s vymeranou rýchlosťou.

IMG 4781

IMG 4782

IMG 4783

IMG 4785