Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

REPUBLIKA SRBSKO
AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA
OBEC BÁČSKY PETROVEC
OBECNÁ SPRÁVA
NÁČELNÍČKA
Číslo: 016-2/76-2018
Dňa: 27.09.2018
BÁČSKY PETROVEC

 

VYSTAVENIE ČASTI OSOBITNÉHO VOLIČSKÉHO ZOZNAMU
PRE ÚZEMIE LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY BÁČSKY PETROVEC

 

Podľa článkov 47 a 48 Zákona o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník Republiky Srbsko, č. 72/09 a 20/14)


O B O Z N A M U J E M E

 

občanov Obce Báčsky Petrovec, že môžu nahliadnuť do časti osobitného voličského zoznamu, ktorý sa vedie pre Obec Báčsky Petrovec, kvôli previerke zápisu a zapísaných údajov a žiadať si vynesenie rozhodnutia o zmenách vo voličskom zozname do chvíle uzavretia voličského zoznamu. Záväzne previerku nech uskutočnia voliči, ktorí od formovania osobitného voličského zoznamu mali zmeny osobných údajov alebo adresy bývania.

Ministerstvo štátnej správy rozhodnutím uzavrie voličský zoznam 15 dní pred dňom uskutočnenia volieb.

Nahliadnuť do voličského zoznamu možno každý pracovný deň v kancelárii č. 4 (u matrikárky) v budove Obce Báčsky Petrovec, v čase od 8.00 do 15.00 hodiny.

 


Náčelníčka Obecnej správy
dipl. práv. Milina Labátová, v.r.