Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE  SITUÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC

NESPAĽUJTE RASTLINNÉ ZVYŠKY PO ZBERE ÚRODY!

 

Zachovajte pôdu aj pre budúce generácie!

            Spaľovaním vzniká vysoká teplota, a tým sa povrchová vrstva pôdy mení  na popol a prach, ktorý  roznáša vietor a zmýva dážď, takže zaniká vrstva, ktorá  je najdôležitejšia pre úrodu v ďalších rokoch.

            Spaľovaním  sa ničia všetky živé organizmy  v pôde (dážďovky, mikroorganizmy), ktoré majú nezameniteľnú úlohu  vo výžive rastlín prenášajúc rastlinné živiny z hnojiva do foriem prístupných pre rastliny, konajú rozklad organických látok v pôde.

            Spaľovanie neprináša žiadny úžitok, ba naopak, je na úkor poľnohospodárskych  výrobcov.

            ZAORÁVANÍM   sa  zlepšuje   vodný  režim  pôdy, nuž  tá  pôdy  obsahuje  v  čase jesennej – zimnej orby aj do  2,5%  viacej  vlahy ako  tá, na  ktorej strnisko nie je zaorané.

            Zaorávanie je opatrenie, ktorým sa bojuje  proti burinám  a na ten spôsob sa provokuje klíčenie semien burín, ktoré sa ľahko zničia ďalším obrábaním pôdy.

            Zaorávaním sa do pôdy vracia jedna časť toho, čo z nej  bolo vyťažené úrodou, najdôležitejšie rastlinné výživné látky (dusík, fosfor, draslík), organické látky, čo predstavuje tvar slabšieho hnojenia pôdy. Základné obrábanie pôdy je ľahšie, lebo pôda menej stvrdne, a tým je aj spotreba paliva na jej spracovanie menšia.

            Spaľovanie strnísk, odpadkov a rastlinných zvyškov je zakázané Zákonom o ochrane pred požiarom (článok 50). Osoba, ktorá spôsobí požiar, je povinná  hasičsko-záchrannej jednotke uhradiť náklady intervencie v súlade s osobitným predpisom. Peňažným trestom v sume 10.000 dinárov  potrestá sa za priestupok  fyzická osoba a právnická osoba peňažným trestom od 300.000 do 1.000.000 dinárov.

 

            Ak sa zistí, že je na poľnohospodárskom pozemku vykonané pálenie rastlinných zvyškov po zbere úrody z obilnín, poľnohospodárske gazdovstvo stráca právo  na získanie subvencií v poľnohospodárstve, a to ďalšie dva roky.

 

 

SPAĽOVANIE  RASTLINNÝCH ZVYŠKOV PO ZBERE ÚRODY   ČASTO  ZAPRÍČIŇUJE NEKONTROLOVANÉ POŽIARE NA OTVORENOM, KTORÉ  SPÔSOBUJÚ  VEĽKÉ  HMOTNÉ ŠKODY, ZRANENIA A ZAHYNUTIE ĽUDÍ