Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Štáb pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s vládou Republiky Srbsko a pokrajinskou vládou v predošlých troch týždňoch rozdelil 1700 balíkov pomoci s potravinami a hygienickými prostriedkami  dôchodcom na území  celej našej obce, ktorí majú  príjmy  nižšie ako 30.000 dinárov,  podľa zoznamu, ktorí dostali z  Republikového  fondu pre  penzijné a invalidné poistenie.

Preto informujeme všetkých dôchodcov, ktorí v predošlom období nedostali balík a ktorí sa doteraz  neprihlásili pre jeho prevzatie, nech sa ohlásia najneskoršie do 07.05.2020 na telefónne čísla svojich miestnych spoločenstiev alebo na telefóne čísla Obce Báčsky Petrovec, aby si to preverili spolu s republikovým fondom. Rozdelenie chýbajúcich  balíkov sa vykoná  v priebehu  mája.

Telefónne čísla, na ktoré môžu dôchodcovia zavolať:

MS Báčsky Petrovec  -  021/780-032

MS Kulpín  -     021/2286-016

MSHložany -   065/4788122

MSMaglić  -     063/1166013

Obec Báčsky Petrovec – 021/780-378 alebo  021/780-247