Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Obec Báčsky Petrovec  pristúpila k vypracovaniu Lokálneho rozvojového plánu  na obdobie  rokov  2021 – 2027 v súlade s ustanoveniami Zákona o plánovacom systéme Republiky Srbsko (Úradný vestník RS, č. 30/2018).

Pri tejto príležitosti povoláme všetkých záujemcov zúčastniť sa  stretnutia  Partnerského fóra, ktoré sa uskutoční 11. júna 2019 (v utorok) vo veľkej sieni  Obce Báčsky Petrovec, Kollárova  6, so začiatkom o 12 hodine. Cieľ tohto prvého stretnutia Partnerského fóra je podrobné zoznámenie  účastníkov s metodológiou a lehotami  vypracovania lokálneho  rozvojového plánu  a zásadné identifikovanie členov pracovných skupín pre vypracovanie  samého dokumentu.