Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Obec Báčsky Petrovec v spolupráci s Obecnou organizáciou Červeného kríža tradične každoročne zaznamenáva Medzinárodný deň starých a finančne podporuje túto aktivitu. Spolu predstavitelia Červeného kríža a predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok navštívili našich starších spoluobčanov a odovzdali im priliehavé darčeky. Tohto roku sa obišli 25 starší občania. Takéto a podobné aktivity dosvedčujú o tom, že sa naša obec stará o svojich spoluobčanov, prejavuje im úctu a pomáha v určitých situáciách.
  • Darceky-CK-01
  • Darceky-CK-02
  • Darceky-CK-03
  • Darceky-CK-04
  • Darceky-CK-05