Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

jkpprokres

Oboznamujú sa občania a právnické osoby Báčskeho Petrovca, že sa v piatok 03. novembra 2017 bude konať MONTÁŽ HYDRANTU V ABC BLOKOCH V BÁČSKOM PETROVCI v čase od 08.00 do 13.00 hodiny, takže v tom časovom úseku vodu nebude mať osada Báčsky Petrovec.

Prosíme občanov, aby si pripravili a zadovážili dostatočné množstvo vody v termíne, kým sa nedokončia uvedené práce.