Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

decja sedista

Oboznamujú sa občania našej obce, že v priebehu novembra bežného roka bude zorganizované rozdanie detských autosedačiek v organizácii Rady pre bezpečnosť cestnej premávky Obce Báčsky Petrovec. Totiž prostredníctvom Fondu pre bezpečnosť cestnej premávky Obce Báčsky Petrovec plánované sú peňažné prostriedky na tento účel a zároveň s odovzdaním sedačiek bude organizovaná aj edukácia na tému správneho použitia a dôležitosti detských autosedačiek.

 Aby sa dostala autosedačka, potrebné je splniť určité kritériá: dieťa má byť prvorodené a narodené v roku 2017 a z dokladov, ktoré treba priniesť, je to výpis z matriky narodení dieťaťa, technický preukaz vozidla (odčítaný) a kópia osobného preukazu jedného z rodičov. Uvedenú dokumentáciu treba priniesť do kancelárie číslo 8, osoba pre kontakt: Nebojša Stojisavljević. Technický preukaz a osobný preukaz možno odčítať aj v kancelárii č. 8.

Prítomnosť aspoň jedného rodiča na edukácii je záväzná.

Všetci záujemcovia budú načas oboznámení o termíne rozdelenia detských autosedačiek. Počet sedačiek je obmedzený!