Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Obavestenje o izvodjenju radova 1

Oboznamujú sa občania našej obce a občania, ktorých cesta vedie cez Báčsky Petrovec, že prebiehajú práce týkajúce sa rekonštrukcie - pevnejšej údržby štátnej cesty II.A triedy číslo 111, úsek cez Báčsky Petrovec, ktorej obnovenie bude prebiehať v 3 fázach.

Vo FÁZE 1. stavebné práce sa budú konať na uvedenej časti cesty, na ktorej bude zatvorený úsek od začiatku cesty (kríženie Masarykovej a Kollárovej ulice – riadené svetelnou signalizáciou) po kríženie 14. VÚSB a Šafárikovej ulice, pričom premávka na tom úseku cesty bude úplne zastavená a regulovaná dopravnou signalizáciou. Účastníci cestnej premávky budú na všetkých prístupových križovatkách oboznámení o obchádzkovej trase v dôsledku zatvorenia tej časti križovatky. Obchádzky sa počas tejto fázy budú konať nasledujúcimi ulicami: Pionierskou, Leninovou, Jána Marčoka, Žitnou a Šafárikovou ulicou.

Vo FAZE 2. stavebné práce budú prebiehať na uvedenej časti cesty, na ktorej bude zatvorený úsek od kríženia Novosadskej ulice so Šafárikovou po kríženie Novosadskej ulice s Partizánkou ulicou, pričom premávka na tom úseku cesty bude úplne zastavená a regulovaná dopravnou signalizáciou. Účastníci cestnej premávky budú na všetkých prístupových križovatkách oboznámení o obchádzkovej trase v dôsledku zatvorenia tej časti križovatky. Obchádzky sa počas tejto fázy budú konať Šafárikovou a Partizánskou ulicou.

Vo FÁZE 3. je predvídané, aby stavebné práce prebiehali vo fázach na stavenisku v úsekoch dĺžky 250 m, a to tak, aby ani v jednom z nich nebola zastavená premávka na časti štátnej cesty II.A triedy číslo 111 úsek km 1 + 491 (kríženie s Partizánkou ulicou) až úsek km 2 + 033 ( kde sa nachádza začiatok cyklistickej dráhy).

Búranie existujúcej vozovky, vrstiev drobeného kameňa a nanášanie asfaltových vrstiev sa bude konať na úsekoch staveniska v dĺžke 250 m, pričom bude uzavretý iba jeden jazdný pruh. Premávka bude regulovaná striedavo pre vozidlá, pričom sa jeden jazdný pruh bude používať pre oba smery pohybovania vozidiel a to bude regulované svetelnou signalizáciou (semaforom).

Obavestenje o izvodjenju radova 2

Obavestenje o izvodjenju radova 3

Obavestenje o izvodjenju radova 4

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG