Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

28oktobar2017 07

Je tomu 76 rokov ako si Obec Báčsky Petrovec a jej občania starostlivo oživujú spomienky na obete okupantov a padlých bojovníkov v NOB. Tak v sobotu 28. októbra 2017 so začiatkom o 10. hodine na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla pripomenuli si pamiatku na nich položením vencov a krátkym kultúrno-umeleckým programom. Vence položili predseda obce Srđan Simić a jeho zástupca Ján Brna, ktorý sa zároveň prihovoril prítomným.

Po programe všetci spolu navštívili spoločnú hrobku padlých bojovníkov na partizánskom cintoríne, ku ktorej veniec položili predseda obce Srđan Simić a poslankyňa APV Tatiana Vujačićová a hrobku spestrili kvetmi ženy zo Spolku petrovských žien. Pri tejto príležitosti odznela báseň Pavla Bohuš v prednese Rastislava Labáta a detský chór ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca odspieval priliehavú pieseň.

Pripomeňme si, že sa Petrovčania vždy vyznačovali slobodomyseľným duchom a zmysluplným pocitom sociálnej spravodlivosti, čo je podmienené ich prevažne nevoľníckym pôvodom, mentalitou, sociálnou štruktúrou a pre dedinské podmienky relatívne vysokou vzdelanostnou a kultúrnou úrovňou.

Tak už v roku 1941 v Petrovci sa organizovane konalo proti fašistickému okupantovi, po čom nezadlho padli aj prvé obete. Po veľkej akcii pálenia konopí na petrovských konopárňach v septembri 1941, začiatkom októbra bolo zatknutých na desiatky aktivistov a 28. októbra 1941 vo dvore vtedajšieho obecného domu bolo popravených osem prvobojovníkov (Rudo Hrubík, Branislav Mokić, Ljubomir Doroslovački, Pavel Ďuga, Ján Marčok, Martin Hrubík, Ján Labát a Jovan Žeravljev). Ostatným bol vyrieknutý dlhoročný trest väzenia.

V národnooslobodzovacom boji účinkovalo spolu 800 Petrovčanov z čoho 72 položili svoje životy na oltár slobody. Z územia celej obce v boji sa zúčastnilo bezmála 1500 bojovníkov.