Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

18 oktobar naslovna

Už 78 rokov Obec Báčsky Petrovec a jej  občania si starostlivo zachovávajú spomienky na obete okupantov a padlých bojovníkov NOB. Tak bolo i v pondelok  28. októbra 2019, keď sa so začiatkom o 10.00 hodine na nádvorí Slovenského vojvodinského  divadla spomenulo na obete kladením vencov a usporiadaním priliehavého kultúrno-umeleckého programu. Vence položili poslankyňa v Zhromaždení APV Tatiana  Vujačićová a predseda obce Srđan Simić, ktorý sa zároveň prihovoril zhromaždeniu.

Po programe zástup pešo smeroval k spoločnej hrobke padlých bojovníkov na partizánskom cintoríne, kde veniec a kvety položili  predstavitelia obce a predstaviteľky Spolku petrovských žien. Prítomných oslovil predseda Rady MS Báčsky Petrovec Ondrej Bovdiš, prečítaná bola báseň Pavla Bohuša v prednese Rastislava Labáta a báseň Konopa v interpretácii žiačok  Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Pripomeňme si, že už v roku 1941 v Petrovci sa šlo organizovane do boja proti fašistom a nezadlho potom padli aj prvé obete.  Po  veľkej akcii pálenia konopí na konopárňach v septembri 1941,  začiatkom októbra  bolo  uväznených desiatok aktivistov a 28. októbra 1941 na nádvorí vtedajšieho obecného domu aj obesených osem prvobojovníkov (Rudo Hrubík, Branislav Mokić, Ljubomir Doroslovački,  Pavel Ďuga,  Ján Marčok,  Martin Hrubík, Ján Labát a Jovan Žeravljev). Ostatní boli odsúdení na  dlhoročné väzenie.

V NOB účinkovalo úhrnne 800 Petrovčanov, z ktorých  72 dali svoje životy na oltár slobody. Z územia celej obce  v NOB  sa zúčastnilo takmer 1500 bojovníkov.