Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Naslovna

V období od 30.10. do 01.11.2019 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Fond  Európske záležitosti  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny realizoval školenie pod názvom Možnosti financovania prostredníctvom EU fondov, v oblasti riadenia projektového cyklu a zoznámenia  sa so všetkými elementami a procedúrami, nevyhnutnými pre formovanie úspešných návrhov projektov  na uchádzanie sa  na EU  súbehoch.

Predstaviteľom ustanovizní a organizácií z obce Báčsky Petrovec počas trojdňového školenia boli prezentované EU programy, ktoré sú k dispozícii Republiky Srbsko s prízvukom na INTEREG IPA Programy  cezhraničnej spolupráce, na ktoré sa Vojvodina má možnosť prihlásiť.

Hlavný cieľ školenia bol, aby sa účastníci uschopnili  na nakladanie s fondami Európskej únie,  vedeli samostatne  formovať návrhy projektov a strategicky ich umiestniť   do rámcov definovaných priorít a opatrení a tiež i finančných  obmedzení.

Po úspešnom ukončení školenia  certifikáty účastníkom  odovzdal predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý sa  poďakoval  fondu  za  realizované školenie,  ako i účastníkom a  organizátorovi školenia, Kancelárii pre lokálny ekonomická rozvoj Obce Báčsky Petrovec.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih