Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

31012018 Mirovic dodela ugovora za nove kapitalne projekte 7

Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović dňa 31. januára 2018 odovzdal zmluvy na  realizáciu 36 projektov  z územia 26 miest a obcí v AP Vojvodine. Celková  hodnota zmlúv je 2,3 miliárd   dinárov,  majúc na zreteli prostriedky, ktoré zabezpečila pokrajina a lokálne samosprávy.

Projekty schválené na súbehoch Správy pre kapitálové  vklady Vojvodiny sa vzťahujú na oblasť dopravnej infraštruktúry, na lokálny a regionálny ekonomický  rozvoj, zásobovanie vodou a ochranu vôd, predškolské vzdelávanie,  rozvoj športu a oblasť energetickej účinnosti.

http://www.vojvodina.gov.rs

Obci Báčsky Petrovec boli pridelené prostriedky v úhrnnej sume 40.117.975,00 dinárov а slávnostného podpisovania zmluvy sa zúčastnil predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Na  realizáciu  projektu z oblasti dopravnej infraštruktúry  Ukončenie prác  na  údržbe štátnej cesty II.A triedy číslo 111 v Báčskom  Petrovci, úsek  31+520  (kríženie s Masarykovou ulicou) až úsek  km 33 +  460, L-1.9 km, boli pridelené prostriedky v sume 26.401.589,00  dinárov  a z oblasti  predškolského vzdelávania Dostavba objektu PU Včielka  v Kulpíne prostriedky v sume 13.716.386,00 dinárov. Účasť našej obce pre oba projekty vynášala 3.750.00,00  dinárov.