Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovna

Dňa 24.10.2019 Obec Báčsky Petrovec znovu navštívila pokrajinská poslankyňa Jelena Jovanović za účelom poskytnutia podpory inkluzívnych procesov  rómskej populácie. Pokrajinská poslankyňa pochválila Obec Báčsky Petrovec  v čele s predsedom  Srđanom Simićom, ktorá vynakladá veľké úsilie  na zlepšení postavenia rómskeho národnostného spoločenstva. Menovaná spolu  so  zástupcom predsedu Obce Báčsky Petrovec Jánom Brnom, koordinátorkou pre rómske záležitosti  Danijelou Bogdanović a predseda Združenia Rómov Báčsky Petrovec  Miroslavom  Necićom navštívila ZŠ Jána Čajaka  v Báčskom Petrovci a odovzdala rómskym žiakom školské potreby podľa plánovaných aktivít z LAP  pre vzdelávanie Rómov 2018-2020. Úhrnne bolo rozdelených 40  balíčkov školských potrieb na úrovni celej obce.

Balíčky najprv odovzdali do ZŠ Jána Čajaka za prítomnosti riaditeľky  Vlasty Werleovej a pedagogičky  Janky Struhárovej.  Zdôraznené bolo, že je dobrá  spolupráca všetkých inštitúcií obce, základných škôl, predškolskej ustanovizne a mimovládnych organizácií, ako i  spolupráca s rómskymi rodičmi a deťmi a zástupca  predsedu obce Ján Brna  vyzdvihol, že  spolupráca  s rómskou populáciou bude  aj naďalej pokračovať.  Koordinátorka pre rómske záležitosti  Danijela Bogdanović informovala  pokrajinskú  poslankyňu o realizovaných aktivitách z Lokálneho akčného plánu pre vzdelávanie  Rómov  2018-2020 a o ďalších  aktivitách, ktoré prispejú k všestrannému rozvoju rómskeho spoločenstva a Obce Báčsky  Petrovec.

Pokrajinská poslankyňa Jelena Jovanović navštívila aj ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne, kde  tiež  odovzdala školské potreby žiakom  rómskej populácie za prítomnosti riaditeľky Jovanky Zimovej a pedagogičky Zagorky Marinković.  Balíčky dostali aj žiaci  ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,   ZŠ Žarka Zrenjanina v Maglići a deti  PU Včielka v Báčskom  Petrovci.

1poseta

2poseta

3poseta

4poseta

5poseta

6poseta

7poseta

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih