Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

potpisivanje ugovora

V piatok 03. novembra 2017 so začiatkom o 14.00 hodine v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec podpísaná bola Zmluva medzi Obcou Báčsky Petrovec, ktorú zastupuje jej predseda Srđan Simić a SRO PUT INVEST zo Sriemskej Kamenici, ktorú zastupuje Ivan Plazonić.

Totiž predmet zmluvy spočíva vo vykonávaní prác na spevnení a rehabilitácii vozovkovej vrstvy cesty od Báčskeho Petrovca do Kulpína.

Pripomeňme si, že predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović a riaditeľ Správy pre kapitálové vklady AP Vojvodiny Nedeljko Kovačević v júli odovzdali zmluvy predstaviteľom miest, obcí, zdravotníckych ustanovizní a inštitúcií sociálnej ochrany, ktoré uskutočňujú právo na nenávratné prostriedky na verejných súbehoch Správy pre kapitálové vklady AP Vojvodiny.

Prostriedky boli pridelené na financovanie a spolufinancovanie projektov pre oblasť dopravnej infraštruktúry, zásobovania vodou, ochrany vôd, pre lokálny a regionálny ekonomický rozvoj, vzdelávanie, zdravotnú a sociálnu ochranu.

Pri tej príležitosti Obci Báčsky Petrovec bolo udelených 90.572.294,40 dinárov na projekt Rehabilitácia a spevnenie vozovkovej vrstvy cesty Báčsky Petrovec -  Kulpín.

potpisivanje ugovora2

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG