Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Miesto a čas realizácie školenia:   malá sieň Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, Kollárova 6, Báčsky Petrovec, 10.00 – 13.00 hod.

Témy:  Financie pre  start-up  a  jestvujúce podniky, Riadenie hotovosti,  Účtovanie  nákladov a tvorba cien, Evaluácia  projektu pre rast, Dynamická finančná analýza, Finančný „systémový prehľad hospodárenia“.

Školenie je určené pre všetky  MMSPP (mikro, malé a stredné podniky a podnikateľov) a potenciálnych podnikateľov.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť  telefonicky na číslo  021/780-378 (kl. 218), elekronicky  na adresu  JLIB_HTML_CLOAKING alebo osobne  v Kancelári pre lokálny ekonomický rozvoj  (kancelária na II.  poschodí).

Školenie sa organizuje v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Báčka.