Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Zoroslav Brtka 1

V malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec dňa 8. novembra 2017 predseda obce  Srđan  Simić  prijal mladého športovca Zoroslava Brtku, juniorského majstra Srbska  a Vojvodiny v športovej disciplíne TRAP, športové odvetvie pohyblivého terča. Prijatia sa zúčastnil aj námestník predsedu obce pre šport  a spoločenské činnosti Srđan Stojanović.

Zoroslav Brtka 2

Uvítajúc mladého športovca predseda obce Srđan Simić povedal,  že  sa investovanie  do športu  vždy  oplatí, lebo  sa vedľa športových úspechov  prispieva aj k vytvoreniu  zdravej spoločnosti, pričom zdôraznil, že Obec Báčsky Petrovec  bude pokračovať v praxi aj v ďalšom období s cieľom  vyčlenenia čo najviac prostriedkov pre pomoc  mladým    športovcom vo forme športového vybavenia alebo účastníckeho poplatku pre určité súťaže, lebo takýto mladí, talentovaní ľudia a zdravý štýl života, ktorý oni rozvíjajú,  si zaslúžia  všetku pozornosť, keďže sú  oni zároveň  výborní propagátori  našej  obce.  Zároveň pripomenul, že toho roku Obec Báčsky Petrovec sa zapojila  do projekt UČÍM SA + VIEM = STOJÍM ZA TO,   ktorého cieľom je na  pútačoch   predstaviť  najlepších žiakov základných a stredných škôl, ktorí  dosiahli pozoruhodné výsledky na rôznych  regionálnych súťažiach.