Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: getimagesize(tn_skupstina2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1567

Warning: getimagesize(tn_skupstina2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1567
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'tn_skupstina2.jpg'
There was a problem loading image 'tn_skupstina2.jpg'
Skupstina
Na pozvanie predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Juraja Červenáka na 20. september 2007 bolo zvolané XXXI. zasadnutie lokálneho parlamentu. Z navrhnutých 12 bodov schválených bolo o jeden menej, pre nedostatočnú pripravenosť. V prvej časti zasadnutia odsúhlasených bolo 5 bodov rokovacieho programu, ktoré znejú:
1.a. Posudzovanie Správy o realizácii Ročného programu práce PU Včielka Báčsky Petrovec v školskom roku 2006/2007,
1.b. Posudzovanie Správy o finančnom hospodárení PU Včielka Báčsky Petrovec v roku 2006,
2. Posudzovanie návrhu a vynesenie Uznesenia o novelizácii Uznesenia o sieti ustanovizne pre deti predškolského veku v Obci Báčsky Petrovec,
3. Posudzovanie návrhu Ročného programu práce PU Včielka Báčsky Petrovec na školský rok 2007/2008 a vynesenie Rozhodnutia o poskytovaní súhlasu k nemu,
4. Poskytovanie návrhu a vynesenie Uznesenia o prvej novelizácii Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2007,
5. Posudzovanie návrhu a vynesenie Ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárského pozemku v Obci Báčsky Petrovec.